Gå til sidens indhold

Husleje

 Danmarks Statistik normaliserer opfølgning på manglende indberetning efter COVID-årene. Læs mere her.

Indberet på Virk.dk:

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk 5-10 minutter på denne indberetning.

Indberetningsfrist

Fristen for indberetning er 18. januar 2023.

Vejledning

Vejledningen findes på blanketten.

Kontakt

Kontakt statistikkontoret på prisindeks@dst.dk eller tlf. 39 17 34 30 (kl.10 - 15).

Formål og anvendelse

Boligafgifterne bliver sammen med oplysninger om huslejer brugt til at måle den gennemsnitlige årlige huslejeudvikling i Danmark. Huslejestatistikken, der viser huslejeudviklingen, er beregnet på baggrund af tre datakilder:

1. Registerdata for den almene del af lejeboligmarkedet
2. Data om huslejer fra privatejede lejeboliger fra EjendomDanmarks medlemmer
3. En stikprøve på ca. 700 andelsboliger indsamlet af Danmarks Statistik for den resterende del af leje- og andelsboligmarkedet.

Den væsentligste anvendelse af huslejeudviklingen er som input til forbruger- og nettoprisindekset.

Læs mere om indberetning til Danmarks Statistik

Emneside: Forbrugerpriser

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist