Gå til sidens indhold

Rekord mange indvandrerkvinder er under uddannelse

Indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande uddanner sig som aldrig før.

15. december 2009 kl. 0:00

Rekord mange indvandrerkvinder er under uddannelse

Indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande uddanner sig som aldrig før. Andelen af 20-årige ikke-vestlige indvandrerkvinder under uddannelse er i de seneste ti år steget fra 23 pct. til rekordhøje 41 pct. Dermed svarer deres nuværende niveau stort set til det niveau 20-årige kvinder med dansk oprindelse under uddannelse ligger på.

Det viser den nye publikation Indvandrere i Danmark 2009, som udkommer i dag. Her har Danmarks Statistik samlet oplysninger fra forskellige statistikområder for at give et så bredt og nuanceret billede som muligt af indvandreres og efterkommeres stilling i det danske samfund.

Af andre interessante konklusioner i publikationen er bl.a., at:

  • Hver sjette dansker vil ifølge en fremskrivning have indvandrerbaggrund i 2050 mod hver tiende i dag
  • De ikke-vestlige indvandrere er stærkt overrepræsenterede blandt modtagere af dagpenge- og kontanthjælp. Det gælder i særlig høj grad 18-64-årige kvindelige kontanthjælpsmodtagere, som hverken er ledige eller i aktivering og dermed ikke arbejdsmarkedsparate
  • Blandt de, der afsluttede en lang videregående uddannelse i perioden 2004-2006, var beskæftigelsesfrekvensen i 2007 omkring 20 procentpoint højere for personer med dansk oprindelse sammenlignet med ikke-vestlige indvandrere
  • Ikke-vestlige efterkommere, som alle er født i Danmark, har en klart højere kriminalitet end ikke-vestlige indvandrere. Kriminaliteten er således 33 pct. højere for mandlige ikke-vestlige indvandrere sammenlignet med hele den mandlige befolkning, mens den er hele 117 pct. højere for ikke-vestlige efterkommere ¿ begge tal er korrigeret for forskelle i alder og socioøkonomisk status.

Indvandrere i Danmark 2009 er på 219 sider og kan downloades gratis på www.dst.dk/pubomtale/13467. Man kan også købe den i trykt form i Danmarks Statistiks boghandel på www.dst.dk/boghandel.

Læs også Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 553, om udviklingen i antallet af personer med indvandrerbaggrund i befolkningen de næste 40 år.

For yderligere oplysninger kontakt venligst fuldmægtig Thomas Michael Nielsen, tlf. 39 17 33 14, tmn@dst.dk.

Kontakt

Presse