Gå til sidens indhold

Cykler

Hvor mange personer cykler i Danmark? Hvordan står det til med cykeladfæren og cykelturismen?  

Bemærk: Danmarks Statistik har desværre ikke statistik om alt. Nedenfor linker vi derfor til data fra andre, der laver statistik om emnet.

Hvor mange cykler?

Transport DTU har et faktaark om cykeltrafik i Danmark, baseret på deres Transportvaneundersøgelse.

Vejdirektoratets cykeltrafikindeks beskriver udviklingen i cykeltrafikken, og er baseret på tællinger fra hele landet.

Danmarks Statistik har i Forbrugsundersøgelsen tal for husstandenes gennemsnitlige årlige forbrug i kr. på cykler (dækker her over både nye og brugte cykler).

I cykelstrategien "Flere cykler på sikker vej i staten" fra 2007 har det daværende Transport- og Energiministerium samlet tal om cykeltrafikkens udvikling i Danmark siden 1990. Desuden er der oplysninger om cykling fordelt efter alder, dræbte og tilskadekomne cyklister, cykeltrafikkens omfang i Europa, cyklistulykker i Europa.

Cyklisters adfærd i trafikken 

Vejdirektoratet har i "Cyklisters adfærd i signalregulerede kryds" fra 2019 undersøgt hvordan cyklister opfører sig i trafikken, bl.a. om hvor mange der kører over for rødt, cykler på fortorv eller bruger håndholdt mobiltelefon. 

Rådet for Sikker Trafik har statistik om brugen af cykelhjelm fra 2004 og frem.

Cykelturisme

VisitDenmark beskriver i rapporten "Cykelturisterne i Danmark" danske og udenlandske cykelturister i Danmark.

YouGov har i en undersøgelse for Foreningen Dansk Cykelturisme undersøgt Danskerne som cykelturister: Bl.a. hvem der tager på cykelferie, hvilke lande vi tager på cykelferie til, hvornår danskerne tager på cykelferie og hvem de tager med. 

Hvor finder jeg oplysninger om elcykler?

Danmarks Statistik har beskrevet den danske produktion og salg af elcykler fra danske virksomheder i 2013-2020. Det er desværre ikke muligt at foretage lignende beregninger vedr. ladcykler.

Danmarks Statistik har desuden opgørelser over antallet af ulykkessituationer med elcykler.

Vejdirektoratet har i analyserapporten "Elcykling i Danmark" fra 2019 og notatet "Viden om elcykler" fra 2015 samlet informationer om elcykler, elcykeltrafik og elcyklisters adfærd, sikkerhed og holdninger til elcykler.

[Opdateret juli 2020]

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2020 besvarede vi ca. 4.600 forespørgsler. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål

Kontakt

Informations­service og Bibliotek