Gå til sidens indhold

Grundskolernes andel af de samlede udgifter stiger

Udgifter til uddannelse 2018

Uddannelsesinstitutionernes samlede udgifter udgjorde 115,6 mia. kr. i 2018. Heraf afholdt grundskolerne 50,3 pct. af udgifterne og ungdomsskolerne afholdt 16,4 pct. De resterende 33,3 pct. stod de videregående uddannelser for at afholde. I perioden 2016-2018 steg grundskolernes andel med 1,9 procentpoint, mens de videregående uddannelsers andel faldt med 1,4 procentpoint.

Uddannelsesinstitutionernes udgifter fordelt på uddannelsesniveau i pct.Kilde: www.statistikbanken.dk/uoe1.

Det offentlige stod for 93,0 pct. af finansieringen

Den samlede finansiering til uddannelsesområdet udgjorde 140,0 mia. kr. i 2018. Hovedparten af udgifter til uddannelse finansieres af det offentlige, og disse indeholder overførsler til offentlige og private uddannelsesinstitutioner samt udgifter til statens uddannelsesstøtte (SU). I 2018 udgjorde den statslige andel 54,5 pct. af den samlede finansiering, mens kommuner og regioner finansierede 38,5 pct. Derudover bidrog husholdninger med 1,7 pct., som primært dækker egenbetaling til fx friskoler. 3,6 pct. blev finansieret af virksomheder herunder fonde, og de resterende 1,6 pct. kom fra internationale kilder.

Finansiering af udgifter til uddannelse fordelt på finansieringskilde i pct.Kilde: www.statistikbanken.dk/uoe2.

Ny statistik

Denne statistik sætter tal på de offentlige såvel som private udgifter til uddannelse. Formålet er at give en sammenhængende beskrivelse af udgifter og finansiering forbundet med uddannelse. Derudover giver statistikken mulighed for at lave internationale sammenligninger, da statistikken indgår i et internationalt samarbejde mellem UNESCO, OECD, Eurostat og de nationale statistikbureauer. Det er første gang Danmarks Statistik offentliggør denne opgørelse, som denne gang dækker årene 2016-2018.

Dele af statistikken er stadig under udvikling. Det betyder, at særligt fordelingen mellem det offentlige, husholdningernes og de øvrige kilders andel af finansieringen til de private uddannelser er forbundet med en øget usikkerhed.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. november 2020 - Nr. 444

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken giver en sammenhængende beskrivelse af finansiering og udgifter til uddannelse. Derfor medtages offentlige, private virksomheder og husholdningernes udgifter til uddannelse. De offentlige kilder består af Statsregnskabet, kommunale og regionale regnskaber samt data vedr. SU fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Oplysninger om husholdninger, private virksomheder og private uddannelsesinstitutioner kommer fra Undervisningsministeriets regnskabsportal, fondsstatistikken og årsrapporter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation