Gå til sidens indhold

Fortsat meget få strejker og lockouter

Arbejdsstandsninger 2020

Der var 8.500 tabte arbejdsdage som følge af arbejdsstandsninger i 2020. Det rekordlave niveau fra 2019 fastholdes dermed i 2020. Ud fra tallene kan det ikke udledes, om det lave antal tabte arbejdsdags i 2020 kan have en sammenhæng med COVID-19, der prægede arbejdsmarkedet sidste år. De arbejdsstandsninger, der opgøres i denne statistik forekommer, som følge af strejker eller lockouter.

Antal tabte arbejdsdage (som følge af strejker eller lockouter) på det danske arbejdsmarkedKilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Lidt færre arbejdsstandsninger og lidt færre berørte ansatte end i 2019

Fra 2019 til 2020 faldt antallet af arbejdsstandsninger fra 150 til 135, svarende til et fald på 10 pct. Samtidig faldt antallet af berørte ansatte fra 5.900 til 5.300, ligeledes svarende til et fald på 10 pct. Endelig steg antallet af tabte arbejdsdage i alt fra 8.400 til 8.500, svarende til en lille stigning på 1 pct. Dette hænger sammen med, at arbejdsstandsningerne i 2020 i gennemsnit havde en længere varighed end arbejdsstandsningerne i 2019 havde.

Flere tabte arbejdsdage i industrien samt i transport, post og tele

Opgjort på brancher har der i industrien i alt været 900 flere tabte arbejdsdage i 2020 end i 2019, svarende til en stigning på 45 pct. I transport, post og tele har der samtidig været en stigning på 700 tabte arbejdsdage, hvilket er en stigning på 24 pct. I den anden ende af skalaen har bygge- og anlægsvirksomhed haft 700 færre tabte arbejdsdage fra 2019 til 2020, hvilket svarer til et fald på 30 pct.  

Stort set ingen tabte dage inden for offentlig forvaltning og service i 2020

I 2020 stod sektoren virksomheder og organisationer for 99 pct. af de tabte arbejdsdage. Hermed blev 2020 det syvende år i træk, hvor denne sektor stod for langt hovedparten af de tabte arbejdsdage, som følge af arbejdsstandsninger.

Tre markante konflikter på det danske arbejdsmarked siden 1996

Siden 1996, som er første år for denne tidsserie, har der været tre særligt konflikt-ramte år nemlig 1998 med 3,2 mio., 2008 med 1,9 mio. samt 2013 med 0,9 mio. tabte arbejdsdage. Mens virksomheder og organisationer stod for hovedparten af de tabte arbejdsdage under 'gærkrisen' i 1998, var det omvendte tilfældet i såvel 2008 som 2013, hvor offentlige forvaltning og service stod for langt hovedparten af de tabte arbejdsdage.

Arbejdsstandsninger, berørte ansatte og tabte arbejdsdage fordelt på brancher

 

2019

2020

 

Arbejds-
stands-
ninger

Berørte
ansatte1

Tabte
arbejds-
dage1

Arbejds-
stands-
ninger

Berørte
ansatte1

Tabte
arbejds-
dage1

 

antal

I alt

150

5900

8400

135

5300

8500

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding

1

0

0

1

0

0

Industri i alt

37

1600

2000

33

1500

2900

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

9

600

900

8

300

1400

Tekstil- og læderindustri

-

-

-

1

100

100

Træ-, papir- og grafisk industri

9

300

300

5

100

100

Kemisk industri og plastindustri

3

0

0

3

100

0

Sten-, ler- og glasindustri

2

100

100

2

100

100

Jern- og metalindustri

12

500

600

11

500

1000

Møbelindustri og anden industri

2

100

0

3

300

100

Energi- og vandforsyning

-

-

-

-

-

-

Bygge- og anlægsvirksomhed

55

1100

2300

58

1300

1600

Handel

2

100

0

4

400

400

Hotel- og restaurationsvirksomhed

2

100

100

1

0

0

Transport, post og tele

27

2300

2900

25

1800

3600

Stat, regioner og kommuner 

15

500

500

4

100

100

Øvrige

11

200

600

9

0

0

1 'Berørte ansatte' og 'tabte arbejdsdage' er afrundet til hele hundreder, hvilket betyder at summerne kan afvige fra totalerne.
Kilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Arbejdsstandsninger, berørte ansatte og tabte arbejdsdage fordelt på sektorer

 

Arbejdsstandsninger

Berørte ansatte1

Tabte arbejdsdage1

 

Offentlig
forvaltning
og
service

Virksom-
heder og
organi-
sationer

I alt


 

Offentlig
forvaltning
og
service

Virksom-
heder og
organi-
sationer

I alt


 

Offentlig
forvaltning
og
service

Virksom-
heder og
organi-
sationer

I alt


 

 

antal

2020

4

131

135

100

5100

5300

100

8400

8500

2019

15

135

150

500

5400

5900

500

7900

8400

2018

10

138

148

200

7100

7300

100

20200

20300

2017

6

420

426

700

16200

17000

2000

26000

28100

2016

2

142

144

200

6800

7000

600

14800

15400

2015

11

147

158

700

5400

6100

1000

8400

9400

2014

15

303

318

700

9900

10600

1000

15900

16900

2013

15

182

197

50500

6900

57300

919900

10400

930300

2012

11

214

225

200

8300

8600

600

9600

10200

2011

16

264

280

600

12600

13100

500

14500

15000

2010

22

307

329

2200

13600

15800

2000

16500

18500

2009

32

175

207

3400

9300

12700

3300

11700

15000

2008

41

294

335

72000

19400

91400

1839500

29600

1869100

2007

80

782

862

17400

43700

61100

18600

73100

91700

2006

77

399

476

58800

20300

79100

62400

23500

85900

2005

31

503

534

3100

29800

32800

15000

36100

51100

2004

42

762

804

6000

69700

75700

6600

69800

76400

2003

57

624

681

6000

38300

44400

11400

43700

55100

2002

206

1143

1349

24000

86800

110900

80600

113000

193600

2001

58

774

832

3800

45700

49500

4800

51200

56000

2000

63

1018

1081

7000

68700

75700

22400

102400

124800

1999

195

884

1079

16800

58400

75200

20300

71500

91800

1998

65

1192

1257

12500

489700

502300

19300

3153700

3173000

1997

32

991

1023

900

74400

75300

1100

100600

101700

1996

46

884

930

2000

63800

65700

1700

74000

75700

1 'Berørte ansatte' og 'tabte arbejdsdage' er afrundet til hele hundreder, hvilket betyder at summerne kan afvige fra totalerne.
Kilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Nyt fra Danmarks Statistik

29. april 2021 - Nr. 163

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. marts 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Fravær og arbejdsstandsninger