Gå til sidens indhold

Arbejdsstandsninger

Formålet med statistikken er, at opgøre antallet af og omfanget af årets arbejdsstandsninger, som følge af strejker eller lockouts. Statistikken er udarbejdet uden databrud siden 1996. For de større arbejdsstandsninger (med mindst 100 tabte arbejdsdage) er statistikken opgjort fra og med 1973. Der findes dog også tal for arbejdsstandsninger i de historiske årbøger helt tilbage til år 1900.

Indhold

Statistikken offentliggøres årligt og belyser antal arbejdsstandsninger, som følge af strejker eller lockouts. Herunder antal berørte ansatte og antal tabte arbejdsdage i løbet af kalenderåret, fordelt på de berørte brancher på hovedniveau. Statistikken formidles årligt via Nyt fra Danmarks Statistik og med en tabel i statistikbanken.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Indberetningsskemaer udsendes til de 20-25 største offentlige og private arbejdsgivere uden for DA (målt på antal ansatte) og til DA, der i forvejen indsamler data for deres medlemsvirksomheder til en beslægtet opgørelse. Skemaerne udsendes ultimo februar året efter referenceåret med en svarfrist på 2-3 uger. Umiddelbart efter udløb af indberetningsfristen udsendes rykker. Hvis indberetningen mod forventning fortsat ikke afleveres offentliggøres statistikken uden denne indberetning, men det sker kun yderst sjældent. Statistikken offentliggøres typisk primo april.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugere af statistikken er typisk faglige organisationer og medier. Statistikken har dog relativ lille bevågenhed i medierne. Samtlige indberettede oplysninger (dvs. arbejdsstandsninger, berørte ansatte og tabte arbejdsdage fordelt på hovedbrancher) offentliggøres.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Da statistikken er baseret på indberetninger fra udvalgte større arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer, vil den ikke være fuldt dækkende for hele det danske arbejdsmarked, men det vurderes at hovedparten af arbejdsstandsninger i løbet af et år er dækket af statistikken.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 3-4 måneder efter referencetidspunktet.

Statistikken offentliggøres normalt på det planlagte tidspunkt uden forsinkelser.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistik omkring arbejdsstandninger er udarbejdet siden ca. 1900, men frem til og med 1995 er kun arbejdsstandsninger med tab af 100 arbejdsdage og derover inkluderet. Fra 1996 er alle arbejdsstandsninger uanset omfang inkluderet. Det betyder, at tallene fra 1996 og frem er fuldt sammenlignelige og af samme grund starter tidsserien i statistikbanken også først i 1996. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne statistikken internationalt. DA offentliggør en tilsvarende statistik over årlige arbejdsstandsninger blandt deres medlemsvirksomheder.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken. Derudover offentliggøres hovedtallene i Statistisk Tiårsoversigt og tidligere ligeledes i Statistisk Årbog.

Der indberettes ikke mere detaljerede data, end det der offentliggøres. Med andre ord så offentliggøres alt det indberettede.

Læs mere om tilgængelighed