Gå til sidens indhold

Stor kommunal forskel på betaling af grundskyld

Ejendomsbeskatningen 2020 og 2021

Den gennemsnitlige grundskyld for boligejere i 2020 varierer meget mellem kommunerne. De kommuner med den højeste gennemsnitlige grundskyld er Rudersdal med 33.405 kr., Hørsholm med 30.616 kr. og Lyngby-Taarbæk med 26.149 kr. I den anden ende ligger Morsø med 3.086 kr., Vesthimmerland med 3.096 kr. og Vejen med 3.438 kr., som er de kommuner med den laveste gennemsnitlige grundskyld. Gennemsnittet for hele landet er 10.168 kr. pr. ejerbolig i 2020, hvilket er en stigning på 3,1 pct. i forhold til 2019.

Gennemsnitlig grundskyld pr. ejerbolig. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/ejdsk3.

18 mia. kr. i grundskyld fra boligejere

I alt betalte boligejerne 17,96 mia. kr. i grundskyld i 2020. Den samlede grundskyld inkluderer ud over betaling fra ejerboliger også betaling fra bl.a. landbrugs-, erhvervs- og udlejningsejendomme, der beløb sig til 10,48 mia. kr. i 2020.

Ejendomsskatterne steg 3,3 pct.

De samlede ejendomsskatter steg i 2020 med 3,3 pct. til 31,6 mia. kr. Ejendomsskatterne består af grundskyld - som i 2020 udgjorde 90 pct. af det samlede provenu - og dækningsafgifter, som betales for bl.a. forretningsejendomme. I 2021 forventes de samlede ejendomsskatter at stige til 32,6 mia. kr. Ejendomsværdiskatten er ikke en del af ejendomsskatterne, men indgår i de personlige indkomstskatter.

Stigende grundværdi og grundskyldspromille

Den samlede afgiftspligtige grundværdi for samtlige ejendomme i Danmark steg i 2020 med 3,2 pct. til 1.190 mia. kr. og ventes at stige med 2,9 pct. i 2021. Den gennemsnitlige grundskyldspromille steg fra 26,14 til 26,18 promille fra 2019 til 2020 og ventes at falde til 26,15 promille i 2021.

Loft over skattegrundlaget siden 2003

Reguleringsprocenten har siden 2003 udgjort et loft over stigningen i den afgiftspligtige grundværdi, som er beskatningsgrundlaget. Reguleringsprocenten kan højst udgøre 7 pct. For 2020 var reguleringsprocenten 5,8 pct. for alle ejendomme, og den er sat til 6,4 pct. i 2021.

Ejendomsskatter udgør 3 pct. af de samlede skatter

Ejendomsskatternes andel af Danmarks samlede skatteprovenu har siden 2009 ligget mellem 2,7 og 3,1 pct.

Ejendomsskatternes andel af det samlede skatteprovenuKilde: www.statistikbanken.dk/skat.

Ejendomsbeskatningen

 

2019

2020

2021*

 

mio. kr.

Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsværdi

2245

2242

2322

Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi

333

332

336

Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi

556

567

552

Grundskyld

27433

28440

29347

Ejendomsskatter i alt

30567

31581

32557

Heraf:

 

 

 

København og Frederiksberg Kommuner

5784

5969

6116

Øvrige kommuner

24783

25612

26441

* Foreløbige budgettal.
Anm. Forskelsværdi er ejendomsværdi minus grundværdi.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ejdsk1.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. november 2020 - Nr. 430

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne for foregående og nuværende år er baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks ejendomsstatistikregister, mens oplysningerne for næste år bygger på kommunernes indberetninger til Indenrigsministeriet efter vedtagelsen af de kommunale budgetter i efteråret nuværende.
Ejendomsstatistikregistret er baseret på oplysninger fra to kilder: en vurderingsdel fra Vurderingsstyrelsen og en skattedel fra KMD. Begge dele opdateres løbende, men da det ikke sker på samme tidspunkt, kan der forekomme mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i de to dele.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentlig økonomi