Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Fiskeriets driftsresultat faldt i 2019

Regnskabsstatistik for fiskeri 2019

Driftsresultatet for danske fiskere faldt med 18 pct. til 1,5 mio. kr. pr. virksomhed fra 2018 til 2019, hvilket var tredje år i træk med nedgang. Nedgangen skyldes primært, at den landede mængde fisk faldt med 19 pct., men på grund af bedre priser faldt bruttoudbyttet kun 11 pct. Driftsomkostningerne var samlet set 6 pct. lavere. De største fartøjer over 40 meter fik et resultat på 20 mio. kr. pr. virksomhed, hvilket var 14 pct. mindre end i 2018.

Bruttoudbytte fordelt på omkostninger og driftsresultat pr. virksomhedKilde: www.statistikbanken.dk/firegn1

Fartøjer over 40 meter stod for 47 pct. af fiskeriets samlede omsætning

Bruttoudbyttet for de 26 fartøjer over 40 meter blev 1,5 mia. kr., hvilket svarede til 47 pct. af den samlede flådes bruttoudbytte på 3,3 mia. kr. En stor andel af bruttoudbyttet var således koncentreret på få fartøjer. Fartøjer mellem 24 og 40 meter havde en andel på 20 pct. Fartøjer mellem 18 og 24 meter og mellem 15 og 18 meter havde en andel på ca. 10 pct. hver. De resterende 13 pct. af omsætningen kom fra fartøjer under 15 meter og fartøjer, der fiskede efter hesterejer og muslinger, som tilsammen udgjorde 300 fartøjer.

Omkostninger til brændstof næsten uændret

Omkostningen til brændstof faldt fra 2018 til 2019 med 1 pct. til 781.000 kr. pr. fartøj. Det estimerede forbrug af brændstof pr. fartøj steg med 2 pct. til 202.000 liter. Antallet af dage hvert fartøj var på havet (havdage), steg i samme periode fra 135 til 136 havdage. På grund af faldet i landingsmængden steg brændstofforbruget med 18 pct. til 158 liter pr. ton landet fisk. Det samlede forbrug af brændstof blev estimeret til 100 mio. liter i 2019, hvilket var et fald på 5 pct.

Øvrige omkostninger

Summen af øvrige omkostninger (ud over brændstof) faldt også 1 pct. svarende til 37.000 kr. pr. virksomhed. Omkostninger til lønninger faldt 3 pct., mens landings- og salgsomkostninger steg 1 pct. Afskrivningerne faldt 1 pct. og finansierings-omkostningerne steg 3 pct. svarende til 11.000 kr. pr. virksomhed.

Regnskabsresultater for fiskeri fordelt på fartøjslængdegrupper

 

Alle
virksomheder

Fartøjslængdegrupper 2019
 

 

2018
 

2019
 

Under
12 m

12,0
-14,9 m

15,0
-17,9 m

18,0
-23,9 m

24,0
-39,9 m

40,0 m
og over

 

antal

Fiskerivirksomheder

526

495

178

65

81

48

40

26

Virksomheder i stikprøven

275

238

49

26

51

39

30

24

 

pr. virksomhed

Indsats af

 

 

 

 

 

 

 

 

produktionsfaktorer

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeriaktiver, primo, 1.000 kr.

35284

38976

5256

9978

23211

48128

92328

363270

Samlet bruttotonnage

123

134

8

24

55

125

328

1413

Forbrug af brændstof, 1.000 l

199

202

16

49

111

233

754

1545

Antal havdage for fartøjer

135

136

97

120

154

200

268

168

Arbejdsindsats, dage i alt

411

414

149

241

465

746

1187

1139

 

1.000 kr. pr virksomhed

Resultatopgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoudbytte

6947

6576

823

1780

4137

7147

15841

58683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsomkostninger

4735

4688

582

1393

3265

6134

13315

35117

Brændstof

787

781

66

197

449

911

2890

5859

Køb af årskvote, is, foder m.m.

392

368

34

49

130

284

938

4103

Landingsomkostninger

326

329

113

221

342

660

1020

908

Vedligeholdelse af driftsaktiver

683

680

128

312

531

935

1799

4298

Administration, forsikring m.m.

113

122

38

51

99

149

200

849

Afskrivninger på driftsaktiver

933

928

86

141

386

755

2069

10330

Lønudgift, ekskl. løn til ejere

1250

1211

44

299

1137

2121

3719

7347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat af primær drift

2212

1888

241

387

872

1013

2526

23566

Finansieringsomkostninger

332

343

1

42

98

364

1098

3590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsresultat

1880

1546

240

345

774

649

1428

19976

Ejeraflønning

499

497

356

446

466

569

827

1553

 

pct.

Nøgletal

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskudsgrad

24,7

21,2

-14,0

-3,3

9,8

6,2

10,7

37,5

Afkastningsgrad

4,9

3,6

-2,4

-0,6

1,8

0,9

1,8

6,1

Soliditetsgrad

42,1

43,3

38,6

33,6

47,7

47,6

41,0

43,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/firegn1, firegn2 og nfisk

Nyt fra Danmarks Statistik

30. marts 2021 - Nr. 115

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter dansk erhvervsfiskeri. Enheden er fiskerivirksomheden. Hvis virksom¬heden har flere fiskerfartøjer, der drives selvstændigt med hver sin besæt¬ning, er hvert fartøj afgrænset som selvstændig enhed. Populationen omfatter de enheder, som har en drifts¬mæssig aktiv periode på mindst seks måneder samt en årsomsætning over et givent indeksreguleret tærskelniveau

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation