Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Højeste andel af ledige stillinger nogensinde

Ledige stillinger 1. kvt. 2021

I første kvartal 2021 var andelen af ledige stillinger på 2,2 pct. i den private sektor, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til kvartalet før, og er den højeste andel af ledige stillinger siden statistikkens start i 2010. Antallet af ledige stillinger udgjorde i første kvartal 39.300. Det er 3.200 flere ledige stillinger end i fjerde kvartal 2020.

Andel af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Højeste andel af ledige stillinger inden for information og kommunikation

Branchen information og kommunikation havde, i forhold til første kvartal 2020, den højeste andel af ledige stillinger med 3,7 pct. i første kvartal 2021. Dette svarer til en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,7 procentpoint, og dermed var information og kommunikation samtidig dén branche med den største stigning i andelen af ledige stillinger, når der sammenlignes med første kvartal 2020.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på brancher, 1. kvt. 2021 i forhold til 1. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

I bygge og anlæg samt erhvervsservice faldt andelen af ledige stillinger lidt

Brancherne erhvervsservice samt bygge og anlæg havde, i forhold til første kvartal 2020, begge et fald i andelen af ledige stillinger på 0,1 procentpoint til hhv. 2,7 og 2,4 pct. i første kvartal 2021. Brancherne handel og transport samt finansiering, forsikring og ejendomshandel havde begge en andel af ledige stillinger på 1,9 pct., hvilket svarer til en stigning på hhv. 0,4 og 0,3 procentpoint. Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed havde en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 1,8 pct. Dermed havde branchen også den laveste andel af ledige stillinger.

Region Syddanmark havde den største stigning i andelen af ledige stillinger

I forhold til første kvartal 2020 havde Region Syddanmark, med 0,5 procentpoint, den største stigning i andelen af ledige stillinger, så de ledige stillinger her udgjorde 2,2 pct. af samtlige stillinger i første kvartal 2021. Højeste andel af ledige stillinger, på 2,6 pct. havde Region Hovedstaden, her steg andelen med 0,3 procentpoint. I Region Midtjylland steg andelen med 0,4 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 2,0 pct. Region Sjælland havde en andel af ledige stillinger på 1,8 pct., hvilket svarer til en stigning på 0,2 procentpoint. Eneste region med en uændret andel af ledige stillinger, i forhold til første kvartal 2020, var Region Nordjylland. Her var andelen af ledige stillinger på 1,5 pct., og dermed havde regionen samtidig den laveste andel af ledige stillinger.

Andelen af ledige stillinger fortsat højest for de mindste arbejdssteder

De mindste arbejdssteder med under ti ansatte havde med en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint, sammenlignet med samme periode året før, den højeste andel af ledige stillinger på 2,8 pct. For arbejdssteder med 10-49 ansatte steg andelen af ledige stillinger med 0,3 procentpoint til en andel på 2,1 pct. Største stigning på 0,5 procentpoint havde arbejdssteder med 50-99 ansatte, hvilket giver en andel af ledige stillinger 2,0 pct. For de største arbejdssteder - med over 100 ansatte - steg andelen med 0,3 procentpoint til 2,0 pct. ledige stillinger.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2020

2021

2020

2021

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

34930

24808

32048

36038

39250

2,0

1,4

1,8

2,0

2,2

I alt - faktiske

34758

26174

32741

33464

39061

1,9

1,5

1,8

1,9

2,2

Hovedstaden

15179

11163

12009

12917

16019

2,3

1,8

1,9

2,0

2,6

Sjælland

2742

1992

3047

2982

3102

1,6

1,2

1,7

1,7

1,8

Syddanmark

5941

5191

6370

7123

7726

1,7

1,5

1,8

2,0

2,2

Midtjylland

6523

5135

6841

6745

8470

1,6

1,3

1,7

1,6

2,0

Nordjylland

2157

1261

2622

1735

2192

1,5

0,9

1,8

1,2

1,5

Uden fast arbejdssted1

2217

1431

1853

1963

1552

3,5

2,4

2,9

2,9

2,3

1 Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

1. kvt. 2021

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

39061

8985

12411

4562

11552

1552

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

6277

473

1468

831

3486

20

Bygge og anlæg

4371

1725

1869

389

385

3

Handel og transport mv.

13413

3893

4970

1347

2945

258

Information og kommunikation

4326

588

1215

886

1573

64

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2334

602

464

165

1098

5

Erhvervsservice

8340

1703

2425

944

2065

1202

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

2,2

2,8

2,1

2,0

2,0

2,3

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

1,8

1,8

1,8

1,6

1,9

1,6

Bygge og anlæg

2,4

3,7

2,6

1,5

1,0

0,2

Handel og transport mv.

1,9

2,8

1,7

1,6

1,9

1,2

Information og kommunikation

3,7

2,9

3,7

6,4

3,3

2,1

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,9

2,1

1,7

1,2

2,0

1,3

Erhvervsservice

2,7

3,0

3,1

2,5

2,2

3,0

1 Se note til ovenstående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juni 2021 - Nr. 217

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Beveridge-kurven bygger på sæsonkorrigerede tal for andelen af ledige stillinger og for AKU-ledighedsprocenten for de 15-64-årige. Andelen af ledige stillinger opgøres kun for den private sektor, imens AKU-ledigheden dækker alle sektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation