Gå til sidens indhold

Mindre tilbagegang i bilsalget i april

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
17.306
April 2021
-11,8 %
Marts-april 2021

Nyregistrerede motorkøretøjer april 2021

Der blev solgt 17.300 nye personbiler i april opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 11,8 pct. færre end i marts. Tilgangen til husholdningerne lå 16,8 pct. lavere i april end i marts, mens tilgangen til erhvervene lå 3,9 pct. lavere. Det samlede salg i perioden februar-april var 5,0 pct. lavere end i november 2020 - januar 2021. For husholdningernes vedkommende var faldet på 6,7 pct., mens erhvervene faldt 2,5 pct. Vurderingen af de aktuelle udviklingsforløb i de sæsonkorrigerede tal skal foretages med megen forsigtighed, fordi COVID-19 restriktioner og afgiftsændringer i det seneste år har medført store ekstraordinære udsving i bilsalget. I denne artikel ses der nærmere på, at elbiler og plugin hybrider i højere grad købes end leases.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Elbiler og plugin hybrider - køb eller leasing?

Privat- og erhvervsleasing står for 43 pct. af alle nye personbiler i perioden januar 2018 - april 2021, mens de resterende 57 pct. er købt. For husholdningernes vedkommende er 20 pct. af tilgangen leaset, mens det for erhvervene er 77 pct. Leasingandelene har været relativt konstante i perioden. Den samlede tilgang er fordelt med 60 pct. i husholdningerne og 40 pct. i erhvervene. Se mere om den geografiske lokalisering af de private leasingtagere i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:97.

I samme periode er elbilernes og plugin hybridernes andel af de nye personbiler steget fra 2,0 pct. til 24,5 pct., og der har været betydelig større interesse for at købe dem end at lease dem. 75 pct. af de nye elbiler og plugin hybrider i perioden er købt, mens 25 pct. er leaset. Det betyder samtidig, at elbilernes og plugin hybridernes andel af de købte biler er steget fra 2,1 pct. i januar 2018 til 32,7 pct. i april 2021, mens deres andel af de leasede biler kun er steget fra 1,5 pct. til 14,6 pct.

I figurerne nedenfor er der yderligere skelnet mellem husholdningernes køb og leasing af elbiler og plugin hybrider og erhvervenes ditto. Se mere om den geografiske lokalisering af de private elbilkøbere i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:378.

Andelen af elbiler og plugin hybrider af husholdningernes købte og leasede bilerKilde: www.statistikbanken.dk/bil51, bil55 og egne beregningerAndelen af elbiler og plugin hybrider af erhvervenes købte og leasede bilerKilde: www.statistikbanken.dk/bil51, bil55 og egne beregninger

Hvorfor køb frem for leasing af elbiler og plugin hybrider?

Det er vanskeligt at pege på en entydig forklaring på, hvorfor der har været en relativt mindre tilbøjelighed til at lease elbiler og plugin hybrider. Selv om usikre afskrivningsmodeller, hurtig teknologisk forældelse og et ændret afgiftssystem for elbiler og plugin hybrider kan trække i retning af leasing med en større sikkerhed for udgifterne, har køberne tilsyneladende lagt vægt på andre parametre. Et forhold kan være, at de størrelses-/segmentmæssigt indtil for nylig har været mindre end gennemsnittet, og at de derfor har været relativt billigere. Et andet forhold kan være de forskellige afgiftslettelser, der har gjort køb mere attraktivt.

Tilgangen i de seneste 12 måneder er faldet 1,5 pct.

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 199.500 eller 1,5 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne steg med 2.300 til 120.700 biler, mens den faldt med 5.300 i erhvervene til 78.800. De fossildrevne biler - benzin og diesel - gik 17,4 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 139 pct. og plugin hybriderne med 417 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2020

2021

 

2021

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

 

Feb.-apr./
nov.-jan.

Apr./
mar.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

18541

23065

9155

11313

19615

17306

 

-5,0

-11,8

I husholdningerne

10912

14591

4455

5959

12003

9992

 

-6,7

-16,8

I erhvervene

7629

8474

4700

5354

7611

7314

 

-2,5

-3,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

April

Æn-
dring

 

Maj 2019
- apr. 2020

Maj 2020
- apr. 2021

Æn-
dring

 

2020

2021

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

10287

15636

52,0

 

202544

199548

-1,5

Benzin

6778

9434

39,2

 

136230

117939

-13,4

Diesel

2606

2367

-9,2

 

54704

39835

-27,2

El

373

1001

168,4

 

6562

15696

139,2

Plugin hybrid mv.

530

2834

434,7

 

5048

26078

416,6

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

5377

7328

36,3

 

90916

91953

1,1

Privatleasing

1952

2147

10,0

 

27546

28782

4,5

Samlet tilgang

7329

9475

29,3

 

118462

120735

1,9

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

4910

8308

69,2

 

111628

107595

-3,6

Ikke-leasingbiler (a)

567

1220

115,2

 

17227

18585

7,9

Til leasing

4343

7088

63,2

 

94401

89010

-5,7

Erhvervsleasing (b)

2391

4941

106,6

 

66855

60228

-9,9

Samlet tilgang (a+b)

2958

6161

108,3

 

84082

78813

-6,3

Erhvervskøretøjer i alt

2139

3040

42,1

 

36414

36425

0,0

Varebiler

1806

2695

49,2

 

31469

32421

3,0

Lastbiler

202

188

-6,9

 

2142

1995

-6,9

Sættevognstrækkere

110

148

34,5

 

2106

1591

-24,5

Busser

21

9

-57,1

 

697

418

-40,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
17.306
April 2021
-11,8 %
Marts-april 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2021 - Nr. 175

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation