Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Højere inflation i Danmark og EU

Inflationen i Danmark
+1,9 %
Maj 2020 - maj 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,3 %
Maj 2020 - maj 2021

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks maj 2021

Inflationen i Danmark steg i maj 2021 til 1,9 pct. fra 1,5 pct. i april 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) til 2,3 pct. fra 2,0 pct., og i euroområdet til 2,0 pct. fra 1,6 pct. Det er den højeste inflation i EU siden okt0ber 2018, hvor inflationen ligeledes var 2,3 pct. I både Danmark og EU-27 (uden Storbritannien) er det særligt prisændringer på benzin og diesel, der holder årsstigningen oppe i maj. I 22 EU-lande er drift af transportmidler, hvilket bl.a. inkluderer benzin og diesel, den produktgruppe, som bidrager mest til inflationen i maj. Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark er steget til 1,3 pct. i maj fra 0,8 pct. måneden før. I samme periode i EU-27 (uden Storbritannien) steg kerneinflationen til 1,3 pct. fra 1,2 pct., og i euroområdet steg den til 0,9 pct. fra 0,8 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Større usikkerhed under COVID-19

Under COVID-19 er usikkerheden for alle landes inflation større end normalt. Den større usikkerhed skyldes et større antal estimerede priser end normalt, da flere brancher har været lukket helt ned eller underlagt strenge begrænsninger. Yderligere information kan findes på ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology.

Ungarn og Grækenland har yderpunkterne i inflationen i EU

Ungarn havde den højeste inflation i EU-27 (uden Storbritannien) i maj på 5,3 pct., mens Grækenland havde den laveste inflation på minus 1,2 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Maj 2021Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, maj 20211

 

Inflation
 

 

Vægte 2021

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Apr.
2021

Maj
2021

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

2,0

2,3

Euroområdet

793,5

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

1,6

2,0

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,4

 

El, gas og andet brændsel

Fødevarer

 

2,1

2,5

Cypern

1,9

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

1,2

1,5

Estland

1,8

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

1,6

3,2

Finland

15,6

 

Drift af transportmidler

AV/fotoudstyr og computere

 

2,2

2,3

Frankrig

160,2

 

Drift af transportmidler

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

 

1,6

1,8

Grækenland

16,3

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

-1,1

-1,2

Irland

12,7

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Transporttjenester

 

1,1

1,9

Italien

130,0

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

1,0

1,2

Letland

2,2

 

Drift af transportmidler

El, gas og andet brændsel

 

1,7

2,6

Litauen

4,4

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

2,4

3,5

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Transporttjenester

 

3,3

4,0

Malta

0,8

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

0,1

0,2

Nederlandene

44,0

 

Drift af transportmidler

Transporttjenester

 

1,7

2,0

Portugal

18,3

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

-0,1

0,5

Slovakiet

6,9

 

Drift af transportmidler

El, gas og andet brændsel

 

1,7

2,0

Slovenien

3,2

 

Drift af transportmidler

Fødevarer

 

2,2

2,2

Spanien

83,8

 

El, gas og andet brændsel

Overnatning, hoteller og camping

 

2,0

2,4

Tyskland

231,3

 

Drift af transportmidler

Ambulant behandling

 

2,1

2,4

Østrig

26,9

 

Drift af transportmidler

Transporttjenester

 

1,9

3,0

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,5

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

2,0

2,3

Danmark

13,5

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

1,5

1,9

Kroatien

7,4

 

Drift af transportmidler

Fødevarer

 

2,1

2,4

Polen

82,0

 

Drift af transportmidler

Transporttjenester

 

5,1

4,6

Rumænien

33,5

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

2,7

3,2

Sverige

24,3

 

Drift af transportmidler

AV/fotoudstyr og computere

 

2,8

2,4

Tjekkiet

19,7

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

3,1

2,7

Ungarn

15,8

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

5,2

5,3

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

Transporttjenester

 

3,5

3,3

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Transporttjenester

 

3,2

2,8

Schweiz

 

Drift af transportmidler

Fødevarer

 

-0,1

0,3

Storbritannien

 

 

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU-27 (uden Storbritannien)
Anm.: Storbritannien er ikke medtaget, da oplysningerne mangler.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+1,9 %
Maj 2020 - maj 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,3 %
Maj 2020 - maj 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2021 - Nr. 239

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge, Schweiz og Storbritannien.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation