Gå til sidens indhold

Brændstof trækker inflationen op i Danmark og EU

Inflationen i Danmark
+0,9 %
Mar. 2020 - mar. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,6 %
Mar. 2020 - mar. 2021

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks marts 2021

Inflationen i Danmark steg i marts 2021 til 0,9 pct. fra 0,5 pct. i februar 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande uden Storbritannien til 1,7 pct. fra 1,3 pct. og i euroområdet til 1,3 pct. fra 0,9 pct. I både Danmark og EU-27 (uden Storbritannien) er det særligt prisændringer på benzin og diesel, der trækker årsstigningen op i marts i forhold til måneden før. I 13 EU-lande er drift af transportmidler, hvilket bl.a. inkluderer benzin og diesel, den produktgruppe, som bidrager mest til inflationen i marts. Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark er uændret på 0,6 pct. i marts. I samme periode i EU-27 (uden Storbritannien) faldt kerneinflationen til 1,3 pct. fra 1,5 pct., og i euroområdet faldt den til 1,0 pct. fra 1,2 pct. Faldet i kerneinflationen for EU-27 (uden Storbritannien) og euroområdet skyldes i høj grad prisændringer på tøj. Tøj trækker ligeledes ned i kerneinflationen i Danmark, men her opvejes faldet af bl.a. prisstigninger på kulturtjenester. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Større usikkerhed under COVID-19

Under COVID-19 er usikkerheden for alle landes inflation større end normalt. Den større usikkerhed skyldes et større antal estimerede priser end normalt, da flere brancher har været lukket helt ned eller underlagt strenge begrænsninger. Yderligere information kan findes på ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology.

Polen og Grækenland har fortsat yderpunkterne i inflationen i EU

Polen havde igen den højeste inflation i EU-27 (uden Storbritannien) i marts på 4,4 pct., og ligeledes var det igen Grækenland, der havde den laveste inflation på minus 2,0 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Marts 2021Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, marts 20211

 

Inflation
 

 

Vægte 2021

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Feb.
2021

Mar.
2021

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-27

1.000,0

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

1,3

1,7

Euroområdet

793,5

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

0,9

1,3

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,4

 

El, gas og andet brændsel

Fødevarer

 

0,3

1,6

Cypern

1,9

 

Transporttjenester

El, gas og andet brændsel

 

-0,9

0,3

Estland

1,8

 

El, gas og andet brændsel

Overnatning, hoteller og camping

 

0,5

0,9

Finland

15,6

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

0,9

1,4

Frankrig

160,2

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

0,8

1,4

Grækenland

16,3

 

Drift af transportmidler

Transporttjenester

 

-1,9

-2,0

Irland

12,7

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Transporttjenester

 

-0,4

0,1

Italien

130,0

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

1,0

0,6

Letland

2,2

 

Drift af transportmidler

El, gas og andet brændsel

 

-0,2

0,3

Litauen

4,4

 

Drift af transportmidler

El, gas og andet brændsel

 

0,4

1,6

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

-0,5

2,5

Malta

0,8

 

Personlig pleje

Overnatning, hoteller og camping

 

0,1

0,1

Nederlandene

44,0

 

Drift af transportmidler

Transporttjenester

 

1,9

1,9

Portugal

18,3

 

Drift af transportmidler

Overnatning, hoteller og camping

 

0,3

0,1

Slovakiet

6,9

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

0,9

1,5

Slovenien

3,2

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

-1,1

0,1

Spanien

83,8

 

El, gas og andet brændsel

Overnatning, hoteller og camping

 

-0,1

1,2

Tyskland

231,3

 

Drift af transportmidler

Beklædning

 

1,6

2,0

Østrig

26,9

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Teletjenester

 

1,4

2,0

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,5

 

Transporttjenester

Overnatning, hoteller og camping

 

0,2

0,8

Danmark

13,5

 

Tobak

Fødevarer

 

0,5

0,9

Kroatien

7,4

 

Drift af transportmidler

Fødevarer

 

0,7

1,6

Polen

82,0

 

Finansielle tjenester

Beklædning

 

3,6

4,4

Rumænien

33,5

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

2,5

2,5

Sverige

24,3

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

1,8

2,1

Tjekkiet

19,7

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

2,1

2,3

Ungarn

15,8

 

Drift af transportmidler

Aviser, bøger og papirvarer

 

3,3

3,9

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

2,8

3,8

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Transporttjenester

 

3,6

3,4

Schweiz

 

Drift af transportmidler

Fødevarer

 

-0,4

-0,2

Storbritannien

 

 

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+0,9 %
Mar. 2020 - mar. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,6 %
Mar. 2020 - mar. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

22. april 2021 - Nr. 150

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation