Gå til sidens indhold

Stigende producent- og importpriser for varer

Producent- og importprisindeks for varer marts 2021

Det samlede producentprisindeks for varer er i marts 2021 steget med 5,8 pct. i forhold til samme måned sidste år. Stigningen i producentprisindekset er 2,7 procentpoint større end sidste måned, hvor indekset steg med 3,1 pct., og er den største stigning siden oktober 2018. Udviklingen er hovedsageligt drevet af stigning i energiforsyning på 70,5 pct. samt stigning i råstofindvinding på 43,8 pct. Derudover bidrager også en stigning i industri på 0,8 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 2,3 pct. Stigningen i importprisindekset er 1,6 procentpoint større end sidste måned, hvor indekset steg med 0,7 pct. Udviklingen i importprisindekset er hovedsageligt drevet af stigning i råstofindvinding og industri, som er steget med hhv. 53,8 pct. og 0,9 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Store prisstigninger på råstofindvinding og energiforsyning på årsbasis

For det samlede producentprisindeks for varer er råstofindvinding og energiforsyning steget med hhv. 43,8 pct. og 70,6 pct. i forhold til samme måned sidste år. Stigningen for råstofindvinding er den største siden september 2011, mens stigningen i energiforsyning er den højeste i den tid energiforsyning er blevet offentliggjort separat som del af det samlede producentprisindeks. Energiforsyning er offentliggjort separat siden januar 2019, men har altid indgået i det samlede producentprisindeks for varer.

For importprisindekset er råstofindvinding og energiforsyning steget med hhv. 53,8 pct. og 145,6 pct. i forhold til samme måned sidste år. Stigningen for råstofindvinding er den største siden februar 2017.

Stigningerne for både det samlede producentprisindeks og importprisindekset skal ses i sammenhæng med at råstofindvinding og energiforsyning var på et lavt niveau i marts 2020, hvor nedlukningen, som følge af COVID-19, indtraf.

Fortsat stigende priser på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i denne måned steget med 0,7 pct. set i forhold til februar måned, og indekset har dermed haft stigninger de seneste fem måneder. I denne måned skyldes udviklingen stigning i industri på 0,7 pct. samt stigning i råstofindvinding på 3,0 pct. Stigningen i industri er bl.a. drevet af stigende priser i fødevareindustrien.

Importprisindeks for varer er i denne måned steget med 0,5 pct. set i forhold til februar måned, og indekset har dermed haft stigninger de seneste seks måneder. I denne måned er det hovedsageligt industri, der driver udviklingen med en stigning på 0,5 pct. Inden for industri er det bl.a. kemivare- og metalindustrien, der bidrager til stigningen.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 har ikke øget usikkerheden

Trods nedlukningen af Danmark 12. marts 2020, som følge af COVID-19, har det været muligt at indsamle priser til Producent- og importprisindekset i indsamlingsperioden fra 15. marts til 8. april 2021. Bortfaldet er stort set uændret i forhold til marts måned 2019, og indekset vurderes derfor ikke at have en øget usikkerhed som følge af pandemien.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2017

2020

2021

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Mar.

 

Jan.

 

Feb.

 

Mar.

Feb.-mar.
2021
 

Mar. 2020
- mar. 2021
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

100,3

103,9

105,4

106,1

0,7

5,8

Råstofindvinding og industri

92,53

101,0

100,9

102,6

103,5

0,9

2,5

Råstofindvinding

4,27

71,3

78,9

99,5

102,5

3,0

43,8

Industri

88,26

102,2

101,7

102,3

103,0

0,7

0,8

Energiforsyning

6,70

80,4

140,8

138,5

137,1

-1,0

70,5

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

102,1

104,4

104,4

104,4

0,0

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

100,7

108,4

110,5

111,2

0,6

10,4

Råstofindvinding og industri

84,93

102,6

102,9

105,7

107,0

1,2

4,3

Råstofindvinding

6,77

72,8

73,2

94,1

99,2

5,4

36,3

Industri

78,16

105,1

105,4

105,9

106,8

0,8

1,6

Energiforsyning

13,31

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,76

102,1

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

99,5

100,0

101,1

101,8

0,7

2,3

Råstofindvinding og industri

98,34

99,8

99,4

100,5

101,0

0,5

1,2

Råstofindvinding

2,37

48,9

78,5

95,0

92,3

-2,8

88,8

Industri

95,96

100,3

99,3

99,8

100,5

0,7

0,2

Energiforsyning

1,66

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

100,1

100,6

101,9

102,4

0,5

2,3

Råstofindvinding og industri

99,48

99,8

99,7

101,1

101,8

0,7

2,0

Råstofindvinding

3,11

82,0

107,5

119,0

126,1

6,0

53,8

Industri

96,36

100,0

99,4

100,4

100,9

0,5

0,9

Energiforsyning

0,52

64,9

227,3

197,8

159,4

-19,4

145,6

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2021 er beregnet med vægte fra 2017. Indekstallene for 2020 er beregnet med vægte fra 2016.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. april 2021 - Nr. 140

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation