Gå til sidens indhold

Udenrigshandlen tilbage på niveauet før COVID-19

Betalingsbalance og udenrigshandel marts 2021

I marts 2021 steg eksporten af varer og tjenester samlet med 4,6 pct. Den samlede import steg ligeledes 4,6 pct. Både varer og tjenester bidrog til stigningerne i eksporten og importen. Dermed er udenrigshandlen tilbage på samme niveau som før COVID-19, især trukket af stigninger i varehandlen. Det viser tallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Flere vare- og tjenestegrupper trækker stigningen

Fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021 steg eksporten af varer og tjenester med 22,4 mia. kr., trukket af især stigninger i eksporten af maskiner, søtransport og kemikalier (herunder medicinalvarer). Importen steg med 13,7 mia. kr. Her var det især importen af brændsler, bunkring samt medicinalvarer, der bidrog med de største stigninger.

Udvikling i handlen på udvalgte vare- og tjenestegrupper, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm og uht4s1

Stigning i eksporten til Storbritannien

Eksporten af varer og tjenester til Storbritannien steg 17,9 pct. i marts. Op til 31. december 2020, som markerede afslutningen af overgangsperioden i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU, skete der en markant stigning i eksporten, som blev efterfulgt af et tilsvarende fald i januar 2021. Siden januar har der været en stigning i såvel eksporten som importen på hhv. 26,4 pct. og 11,8 pct.  

Handlen med varer og tjenester over for Storbritannien, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bblm

Indkomst bag fald i betalingsbalanceoverskuddet

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster var i marts 2021 på 15,2 mia. kr., hvilket er et fald på 0,9 mia. kr. i forhold til februar. Med et fald på 1,4 mia. kr. var det især indkomst, der bidrog til nedgangen.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er for januar-februar 2021 nedjusteret med 0,3 mia. kr. i forhold til seneste offentliggørelse.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2021

Udvikling

Januar-marts

 

Feb.

Mar.

Mar.1

3 mdr.2

2020

2021

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

16,1

15,2

..

..

31,7

30,9

Indtægter

130,1

134,9

3,7

5,6

385,4

387,1

Udgifter

114,0

119,7

5,0

3,9

353,7

356,2

Varer og tjenester

13,6

14,3

..

..

37,7

39,0

Eksport

112,0

117,1

4,6

7,1

332,4

333,9

Import

98,3

102,8

4,6

4,9

294,7

294,8

Varer

10,3

9,6

..

..

31,2

29,4

Eksport

71,9

74,4

3,4

10,8

203,4

215,1

Import

61,6

64,8

5,2

8,2

172,2

185,7

Varer som krydser dansk grænse

3,3

3,8

..

..

16,5

11,4

Eksport

60,8

62,6

3,0

10,3

172,4

182,3

Import

57,5

58,8

2,3

7,7

155,9

170,9

Varer som ikke krydser dansk grænse

7,0

5,8

..

..

14,7

18,0

Eksport

11,2

11,8

5,7

13,9

30,9

32,8

Import

4,1

6,0

45,4

14,9

16,2

14,7

Tjenester

3,3

4,7

..

..

6,4

9,6

Eksport

40,1

42,7

6,6

1,0

129,0

118,8

Import

36,7

38,0

3,4

-0,2

122,6

109,2

Indkomst

5,7

4,3

..

..

4,3

2,1

Indtægter

15,8

15,5

-1,7

-2,6

45,2

44,0

Udgifter

10,1

11,2

11,2

4,2

40,9

42,0

Løbende overførsler

-3,3

-3,4

..

..

-10,2

-10,2

Indtægter

2,3

2,3

-0,6

-5,6

7,8

9,2

Udgifter

5,6

5,7

1,4

-10,7

18,0

19,4

Kapitaloverførsler mv.

0,0

-0,1

..

..

0,1

-0,2

Fordringserhvervelse, netto

16,1

15,1

..

..

31,8

30,7

1 Marts 2021 i forhold til februar 2021.
2 Januar-marts 2021 i forhold til oktober-december 2020.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2021 - Nr. 173

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Betalings- og kapitalbalance