Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Boligpriserne stiger fortsat i årets første kvartal

Ejendomssalg (md.) marts 2021

På landsplan er boligpriserne steget fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021, både når man kigger på de faktiske og på de sæsonkorrigerede tal. For sommerhuse var der tale om en prisstigning på 4,5 pct., 3,6 pct. for enfamiliehuse og 3,2 pct. for ejerlejligheder, når der er korrigeret for sæsonudsving. Boligpriserne har generelt været stigende siden 2012, omend prisudviklingen på ejerlejligheder stagnerede i 2018-2019, og er steget igen under COVID-19. Både priserne på ejerlejligheder og enfamiliehuse har i nogle år ligget over det høje niveau i 2006 og 2007, mens priserne på sommerhuse først under COVID-19 er kommet over 2006-niveauet.

Prisindeks for enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på landsplan, faktisk og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ej5 og ej12

Ejerlejlighedspriserne er steget næsten 500 pct. siden 1992

På landsplan er priserne på ejerlejligheder steget med 479 pct. fra 1992 til 2020. Bliver det kombinerer med, at gennemsnitsprisen for solgte ejerlejligheder lå på 421.000 kr. i 1992, har der været en gevinst på lidt over 2 mio. kr., hvis man købte en (gennemsnitlig) ejerlejlighed og beholdt den. For enfamiliehuse lå gennemsnitsprisen i 1992 på 551.000 kr. og med en prisudvikling mellem dengang og nu på 272 pct., har det været en gevinst på ca. 1,5 mio. kr. Gennemsnitsprisen på sommerhuse lå på 309.000 kr. i 1992, og med en prisstigning på 243 pct. siden dengang og nu, har der været en gevinst på ca. 750.000 kr.

Handelsaktiviteten for sommerhuse tæt på fordoblet siden første kvartal 2020

På landsplan er handelsaktiviteten steget fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021, både i faktiske og sæsonkorrigerede tal. For sommerhuse steg handelsaktiviteten med 32,5 pct., mens både enfamiliehuse og ejerlejligheder steg med ca. 9 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Sammenlignes i stedet med første kvartal 2020, er handelsaktiviteten for sommerhuse tæt på fordoblet (95,4 pct.), mens handelsaktiviteten for både enfamiliehuse og ejerlejligheder er steget omkring 40 pct.

Antal salg i almindelig fri handel på landsplan, faktisk og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ejen77 og ej12

Størst fremgang i handelsaktiviteten for huse i Vest- og Sydsjælland

Den største stigning i handelsaktiviteten for enfamiliehuse det seneste år fandt sted i Landsdel Vest- og Sydsjælland, med en fremgang på over 60 pct. Den laveste fremgang i solgte huse var i Landsdel Østjylland med en stigning på lidt over 20 pct. Huspriserne er steget mest på Bornholm det seneste år.

Procentvis udvikling for enfamiliehuse i almindelig fri handel, landsdele, antal og priser. <br />1. kvt.  2020 - 1. kvt 2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen77 og ej55

Størst fremgang i handelsaktiviteten for ejerlejligheder i Nordjylland

Den største stigning i salget af ejerlejligheder det seneste år fandt sted i Landsdel Nordjylland, med en stigning på næsten 70 pct. Den laveste fremgang i solgte ejerlejligheder var i Vestjylland, med en stigning på lidt over 10 pct. Ejerlejlighedspriserne er steget mest i København by det seneste år.

Procentvis udvikling for ejerlejligheder i almindelig fri handel, landsdele, antal og priser. <br />1. kvt.  2020 - 1. kvt 2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen77 og ej55

Salget af sommerhuse mere end fordoblet i fire landsdele

Det seneste år er salget af sommerhuse mere end fordoblet i Landsdel Nordjylland, Østsjælland, Fyn og Vestjylland, mens der blev solgt stort set lige mange sommerhuse på Bornholm i første kvartal 2020 som i første kvartal 2021. Sommerhuspriserne er steget mest i Landsdel Nordsjælland det seneste år med en stigning på lidt over 20 pct.

Procentvis udvikling for sommerhuse i almindelig fri handel, landsdele, antal og priser. <br />1. kvt.  2020 - 1. kvt 2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen77 og ej55

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Øget usikkerhed på sæsonkorrigerede værdier

I www.statistikbanken.dk/ej12 er beregningerne af specielt de seneste sæsonkorrigerede værdier delvist baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb føre til en øget usikkerhed som en direkte følge af større usikkerhed på fremskrivningerne. Udviklingen i Statistikken/serien under COVID-19 krisen i 2020 og 2021 har udløst større udsving i statistikken/serien ift. det normale forløb, og det har haft (relativt) stor vægt i forhold til, hvad det normale sæsonmønster forklarer. Vurderingen af de aktuelle udviklingsforløb i de sæsonkorrigerede tal skal derfor foretages med (megen) forsigtighed. Når de sæsonkorrigerede værdier er behæftet med større usikkerheder end normalt, vil det uvilkårligt også medføre større revisioner end normalt, efterhånden som de fremskrevne værdier kan erstattes af faktisk observationer.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. maj 2021 - Nr. 204

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem SKAT's ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel, som er handel mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Ejendomshandel