Gå til sidens indhold

Stigning i passagertallet på de danske jernbaner

Jernbanetransport af gods
2.524 mio. tonkm
2019
-2,7 %
Fra 2018 til 2019
Jernbanetransport af passagerer
290 mio.
2019
+6,2 %
Fra 2018 til 2019

Jernbanetransport (år) 2019

I 2019 var der 290 mio. passagerer på det danske skinnenet. I forhold til året før var det en fremgang på 6,2 pct. Fremgangen kan især tilskrives udvidelsen af Metroen, hvor passagertallet steg med 22,0 pct. og Letbanen i Aarhus, som sammen med andre baner havde en stigning på 12,3 pct. (læs mere neden for). Den almindelige togdrift og S-tog havde stort set uændret passagertal. Derudover åbnede den nye bane fra København til Ringsted via Køge for at sikre hurtigere tog mellem landsdelene samt forberede den nye Femern forbindelse til Tyskland. De danske jernbaner blev 2. januar 2019 ramt af den alvorligste togulykke i 30 år, da et lyntog blev ramt af en løsrevet transporttrailer på Storebæltsbroen, hvor 8 passagerer mistede livet og yderligere 18 blev kvæstet. Ulykken betød, at der i en kort periode blev stoppet for kørsel for særlige typer af godstransport over Storebælt, som dog ikke havde stor betydning for den samlede transport over året.

Udvikling i passagertalKilde: Indeks baseret på www.statistikbanken.dk/bane21.

Letbane udvidelse i Aarhus og til Grenaa

Efter at være lukket siden 2016 åbnede strækningen Aarhus - Grenaa som en del af Aarhus Letbane 30. april 2019. Samtidigt hermed åbnede den helt nye strækning mellem Lisbjerg og Lystrup. Udvidelsen kan ses på passagertallene for Aarhus Letbane, som steg med 45 pct. til 4,8 mio. passagerer i 2019. En del af stigningen skal dog ses i lyset af, at dele af den indre strækning samt strækningen til Odder først åbnede i andet halvår af 2018.

Mere metro i København og Frederiksberg

I København og Frederiksberg blev metroen udvidet med M3 - Cityringen, som åbnede 29. september 2019. Åbningen af den nye linje, som forbinder Københavns indre by, brokvartererne og Frederiksberg, var med til at øge passagertallet i Metroen i 2019 med 22 pct. til 78,9 mio. passagerer. Alene i fjerde kvartal blev der således foretaget 30,6 mio. rejser. I forbindelse med åbningen af Cityringen blev en stor del af busruterne i Hovedstaden omlagt, og en del af passagerne i Metroen må formodes at komme herfra.

Fald i godstransporten med tog

I 2019 faldt godstransportarbejdet med tog i Danmark med 3 pct. til 2,5 mia. tonkm. Transittransporten, som i 2019 udgjorde 85 pct. af al godstransport med tog i Danmark, faldt med 1 pct. Det var dog den nationale transport, som bidrog mest til faldet med et fald på 26 pct. I 2019 udgjorde godstransportarbejdet med tog 14 pct. af det samlede transportarbejde på land, mens resten foregik med lastbil, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:233.

Persontransport med tog

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

Ændring seneste år

 

mio. personkm

pct.

I alt

6808

6646

6622

6547

6625

 

78

1

Banedanmarks net

6282

6119

6061

5939

5913

 

-26

0

S-tog

1344

1362

1320

1303

1304

 

1

0

Landsdækkende trafik

4530

4401

4399

4217

4176

 

-41

-1

Øst for Storebælt

1526

1491

1480

1479

1428

 

-51

-3

Vest for Storebælt

1184

1165

1132

1033

1057

 

24

2

Mellem Øst- og Vestdanmark

1821

1745

1787

1705

1691

 

-14

-1

Internationale tog

157

118

104

104

114

 

10

10

Øresundstrafik

250

238

238

315

319

 

4

1

Metro

302

321

342

352

400

 

48

14

Andre baner

225

206

220

242

261

 

19

8

Letbane

-

-

-

14

51

 

37

264

Kilde: www.statistikbanken.dk/bane21.

Banenettet pr. 1. januar

 

Netlængde
 

Over-
skæringer
 

Stands-
nings-
steder

 

I alt


 

Med flere
spor

 

Med el


 

Med
hastigheds-
og togstop-
kontrol

Med
stræknings-
sikrings-
anlæg 

 

 

km

antal

1990

2858

927

230

..

..

..

282

2019

2540

992

679

1061

2292

883

524

2020

2682

1064

876

1200

2428

876

559

Banedanmark

2042

1012

730

1046

1842

471

298

Hovedbaner

720

704

471

670

670

13

67

Regionalbaner

594

136

87

165

594

151

65

S-baner

172

172

172

172

172

..

85

Lokalbaner

526

-

-

39

401

279

81

Godsbaner

30

-

-

..

5

28

..

Metro

36

36

36

36

36

..

39

Andre baner

494

-

-

24

456

343

172

Letbane

110

16

110

94

94

62

50

Kilde: www.statistikbanken.dk/bane41.

Godstransport med tog

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

Ændring seneste år

 

mio. tonkm

pct.

Godstransportarbejde i alt

2603

2616

2653

2594

2524

 

-70

-3

Banedanmarks net

2602

2616

2653

2594

2524

 

-70

-3

Nationalt

201

185

163

166

132

 

-34

-26

Internationalt til Danmark

172

231

208

199

167

 

-32

-19

Internationalt fra Danmark

70

94

82

73

83

 

10

12

Transit

2158

2106

2201

2156

2142

 

-14

-1

Andre baner

1

-

-

-

-

 

-

-

Kilde: www.statistikbanken.dk/bane1.

Jernbanetransport af gods
2.524 mio. tonkm
2019
-2,7 %
Fra 2018 til 2019
Jernbanetransport af passagerer
290 mio.
2019
+6,2 %
Fra 2018 til 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2020 - Nr. 324

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejde opgøres i tonkm eller personkm. En tonkm/personkm er det arbejde, der foregår, når et ton eller en person flyttes en km. Oplysningerne er ikke sæsonkorrigerede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation