Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Økologi for 1 mia. kr. i storkøkkener

Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Det samlede salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice udgjorde 981 mio. kr. i 2013. Mejerivarer udgjorde 41 pct. af det samlede salg og var dermed den største af varegrupperne. Foodservice er køkkener i institutioner, restauranter, kantiner, caféer, udbringning mv., dvs. virksomheder og institutioner, der serverer mad. Det samlede salg af madvarer til foodservice var 18,4 mia. kroner, hvoraf økologiske varer udgjorde 5 pct. Det er lidt under niveauet for detailhandel, hvor økologiske varer udgør ca. 8 pct. af omsætningen af alle varer.

Salg af økologiske varer til foodservice - efter varegrupper. 2013

Kød udgjorde den mindste del af det økologiske salg til køkkenerne

Mejerivarer udgjorde som sagt den største varegruppe med 41 pct. af salget. Varerne fordelte sig på mælk og fløde med 28 pct., ost og smør 7 pct. og andre mejerivarer 5 pct. Næst efter mejerivarer udgjorde kolonialvarer den største andel af salget med 31 pct. Heraf var 16 pct. drikkevarer, mens mel, gryn og kornprodukter udgjorde 5 pct.

Frugt og grønt udgjorde 18 pct. af det økologiske salg, heraf frugt 5 pct. og grøntsager 13 pct. Frugt og grønt inkl. frost udgjorde 21 pct. af det samlede salg. Frostvarer udgjorde 8 pct. og fordelte sig med næsten 4 pct. på brød og kager, 3 pct. på frugt og grønt og 1 pct. på kød, fjerkræ og fisk. Kød (ikke frossent) udgjorde under 2 pct. af den samlede værdi af økologiske varer til foodservice, hvoraf fjerkræ og fisk/skaldyr kun udgjorde en meget lille andel. Inkluderes frostvarer var andelen af kød 3 pct.

Offentlige køkkener købte økologiske varer for 400 mio. kr.

Offentlige institutioner (hospitaler, børnehaver, uddannelse m.m.) købte økologiske varer svarende til omtrent 33 pct. af det samlede økologiske salg til foodservice. Kantiner på offentlige arbejdspladser stod for yderligere 8 pct. af salget.

Kantiner på private arbejdspladser udgjorde 33 pct. af det samlede salg. Hoteller, restauranter, caféer o.l. 20 pct. Andre former for foodservice, fx diner transportable og take-away aftog 6 pct.

Sammenlagt udgjorde den offentlige sektors køkkener (institutioner, kantiner) 41 pct. af det økologiske marked til foodservice, svarende til ca. 400 mio. kr. Den private sektor aftog de resterende 59 pct., svarende til ca. 580 mio. kr.

Salg af økologiske varer til foodservice - efter kundegrupper. 2013

Mere økologisk kød og mindre mælk i detailhandlen end i foodservice

Salget af økologiske varer i foodservice-sektoren mindede om salget af økologiske varer i detailhandelen (supermarkeder og varehuse), hvad angår fordeling på varegrupper.

En undtagelse er kød, fjerkræ og fisk (inkl. frost), hvor andelen i detailhandel med 7 pct. var mere end dobbelt så høj som i foodservice-sektoren, hvor andelen var 3 pct.

En anden forskel er 'andre mejerivarer' såsom æg og syrnede mælkeprodukter, der udgjorde en dobbelt så høj andel i detailhandelen som i foodservice-omsætningen, i modsætning til mælk og fløde, som havde en større andel i foodservice-sektoren.

Salg af økologiske varer efter varegrupper i foodservice og detailhandel. 2013

Nyt fra Danmarks Statistik

17. februar 2015 - Nr. 76

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. september 2015

Kontakt

Kilder og metode

Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke viser andelen økologiske indkøbte føde- og drikkevarer: guld (90-100 pct.), sølv (60-90 pct.) og bronze (30-60 pct.). Antal spisemærker siger ikke noget om størrelsen af spisestederne.

Der er en vis usikkerhed knyttet til resultaterne, da ikke alle virksomheder kender den økologiske omsætning præcist. Salget fordelt på kundegrupper er baseret på skøn fra virksomhederne.
Undersøgelsen er gennemført med finansieringsbidrag fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation