Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Boligpriserne steg i første kvartal 2022

Ejendomssalg (kvt.) 1. kvt. 2022

I første kvartal 2022 steg boligpriserne på landsplan målt i forhold til kvartalet før i sæsonkorrigerede tal. Fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022 blev et enfamiliehus i gennemsnit 1,6 pct. dyrere, mens ejerlejligheder steg med 1,0 pct. Under COVID-19 toppede den kvartalsvise prisstigning for enfamiliehuse med 3,8 pct. i fjerde kvartal 2020 og med 3,7 pct. for ejerlejligheder i første kvartal 2021. Den seneste gang, at den kvartalsvise prisudvikling for enfamiliehuse var negativ, var i første kvartal 2020, hvor huspriserne faldt med 0,4 pct. For ejerlejligheder skal man tilbage til tredje kvartal 2019 for at finde den seneste gang, hvor den kvartalsvise prisudvikling var negativ. Her faldt ejerlejlighedspriserne med 0,4 pct.

Procentvis prisudvikling for enfamiliehuse og ejerlejligheder i forhold til kvartalet før, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ej12

Priserne på enfamiliehuse steg mest i Region Hovedstaden

Alle landets fem regioner oplevede en årsstigning i prisen på enfamiliehuse fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. Årsstigningen var størst i Region Hovedstaden med 10,2 pct. og mindst i Region Nordjylland med 3,8 pct. Landsgennemsnittet var på 6,5 pct.

Procentvis prisudvikling for enfamiliehuse, fordelt på regioner. Fra 1. kvt. 2021 til 1. kvt. 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej55

Priserne på ejerlejligheder steg mest i Region Midtjylland

På landsplan er priserne på ejerlejligheder steget lidt mindre end på enfamiliehuse, når man måler årsstigningen fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022. Årsstigningen var på ca. 5,5 pct. i regionerne Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden, mens den var stort set uændret (minus 0,2 pct.) i Region Syddanmark. Landsgennemsnittet var på 4,8 pct.

Procentvis prisudvikling for ejerlejligheder, fordelt på regioner. Fra 1. kvt. 2021 til 1. kvt. 2022**Kilde: www.statistikbanken.dk/ej55

Markant færre boligsalg end for et år siden, men højere end før COVID-19

På landsplan blev der handlet 14.503 enfamiliehuse i første kvartal 2022 mod 19.530 i første kvartal 2021 i sæsonkorrigerede tal. Det svarer til et årsfald på 25,7 pct. Det store årsfald skal ses i sammenhæng med, at handlen med enfamiliehuse under COVID-19 toppede i netop første kvartal 2021. Hvis man for sammenlignelighedens skyld ser på udviklingen mellem første kvartal 2022 og det tilsvarende kvartal før COVID-19, dvs. udviklingen mellem første kvartal 2019 og første kvartal 2022, er handlen med enfamiliehuse steget med 15,9 pct.

På landsplan blev der handlet 4.845 ejerlejligheder i første kvartal 2022 mod 6.883 i første kvartal 2021, når man ser på sæsonkorrigerede tal. Det svarer til et årsfald på 29,6 pct. Hvis man for sammenlignelighedens skyld ser på udviklingen mellem første kvartal 2022 og det tilsvarende kvartal før COVID-19, dvs. udviklingen mellem første kvartal 2019 og første kvartal 2022, er handlen med ejerlejligheder steget med 8,6 pct.

Antal salg af enfamiliehuse og ejerlejligheder på landsplan, faktisk og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ej12 og www.statistikbanken.dk/ejen77

Nyt fra Danmarks Statistik

30. juni 2022 - Nr. 242

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel. Beregningsprincipperne er identiske i den månedlige, kvartalsvise og årlige ejendomssalgsstatistik. Almindelig fri handel er salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave. En ufyldestgjort panthavers videresalg af en ejendom, som er overtaget på tvangsauktion, er almindeligt frit salg; ufyldestgjort vil sige, at der ikke er opnået fuld dækning for tilgodehavender.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave. Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem den officielle ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Vis hele teksten » « Minimer teksten