Gå til sidens indhold

De offentlige virksomheders produktion faldt

Den offentlige sektors finanser 2020

Produktionen i de offentligt ejede virksomheder faldt i 2020 med 9,3 mia. kr. til i alt 138,2 mia. kr. En af årsagerne var frasalg af virksomheder, som således ikke længere indgår som en del af den offentlige sektor. Derudover blev især transportsektoren ramt af COVID-19-nedlukningerne, hvilket medførte fald i indtægterne.

Fordeling af offentlige virksomheders produktion på branchegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/off14

Største investeringer i energiforsyning

I 2020 var energiforsyning igen det område, der investeredes mest i. Deres samlede investeringer lå på 10,5 mia. kr., hvilket svarer til 31,4 pct. af de samlede offentligt ejede virksomheders bruttoinvesteringer. Vandforsyning og spildevand samt transport, post og tele var med hhv. 8,5 mia. kr. og 5,2 mia. kr. svarende til 25,4 pct. og 15,6 pct, de områder, der investeredes næstmest i.

Den offentlige sektors investeringer som andel af dansk økonomi

Investeringerne i den samlede offentlige sektor udgjorde 22,4 pct. af alle bruttoinvesteringer i dansk økonomi i 2020. Med 16,0 pct. vægtede offentlig forvaltning og service tungest, mens de offentlige selskaber tegnede sig for 5,7 pct.

Den offentlige sektors bruttoinvesteringer som andel af den samlede danske økonomi

 

2016

2017

2018

2019*

2020*

 

pct.

Samlede bruttoinvesteringer

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Den offentlige sektor

26,5

23,0

22,2

21,7

22,4

Offentlig forvaltning og service

18,0

16,0

15,8

15,2

16,0

Offentlige selskabslignende virksomheder

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

Offentlige selskaber

7,7

6,3

5,7

5,8

5,7

Anm.: Sammenligningsgrundlaget er nationalregnskabsversionen, der udkom 30. juni 2021 i Nyt fra Danmarks Statistik: 2021:250, Nationalregnskab (år) 2018-2020 juni-version.
* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/off14 og nasd24

Bruttoværditilvæksten

I 2020 faldt bruttoværditilvæksten, dvs. produktionen minus forbrug i produktionen, med 13,3 mia. kr. Energiforsyning og transport, post og tele havde de største fald i bruttoværditilvæksten på hhv. 9,0 mia. kr. og 3,9 mia. kr. Det skyldes dels et fald hos flere virksomheder bl.a. Ørsted Wind Power A/S, der har frasolgt flere selskaber, som derved ikke længere indgår som offentligt ejede. Desuden påvirkede nedlukningerne på grund af COVID-19, idet virksomhedernes produktion faldt, uden at man så samme fald for forbrug i produktionen.

Finansiering og forretningsservice mv. stod for omkring en tredjedel af bruttoværditilvæksten i 2020 efterfulgt af energiforsyning og transport, post og tele, der stod for lidt under en fjerdedel hver.

Fordelingen af offentlige virksomheders bruttoværditilvækst på branchegrupperKilde: www.statistikbanken.dk/off14

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 har betydet, at der er større usikkerhed i statistikken end normalt. Dette gælder især COVID-19-kompensationerne, hvor nogle virksomheder kun havde modtaget en del af kompensationen for 2020 ved regnskabets afslutning. Desuden er ikke alle kompensationer opgjort separat i regnskabet, og derfor indgår som en del af den sædvanlige produktion. De COVID-19-kompensationer, som virksomhederne har modtaget, regnes nationalregnskabsmæssigt som et produktonssubsidie og vil derfor ikke løfte produktionsværdien.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. december 2021 - Nr. 432

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. december 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken for den offentlige sektor produceres i sammenhæng med statistikken for offentlig forvaltning og service, som bl.a. offentliggøres i november måned hvert år. Tallene for de to seneste år betragtes derfor som foreløbige.Den offentlige sektor består af offentlig forvaltning og service samt de offentlige virksomheder, der igen er opdelt i offentlige selskabslignende virksomheder og offentlige selskaber.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation