Gå til sidens indhold

Den danske ledighed faldt mest i EU i 2. kvt.

Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 2. kvt. 2021

I andet kvartal 2021 faldt ledigheden blandt de 15-74-årige med 1,1 procentpoint i Danmark. Dette fald i ledigheden var det største blandt EU-27 (uden Storbritannien). Kun Østrig oplevede et tilsvarende fald. I samme periode faldt ledigheden samlet set med 0,3 procentpoint i EU-landene. Ledigheden faldt i samtlige EU-lande på nær Cypern og Litauen, mens den var uændret i Portugal. I vores nabolande, Sverige og Tyskland, faldt ledigheden med 0,2 procentpoint. Det viser sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) offentliggjort af Eurostat.

Ændring i ledighedsprocent i Danmark og EU fra 1. kvt. 2021 til 2. kvt. 2021, 15-74-årigeKilde: Eurostat, Labour Force Survey

Det ikke-udnyttede arbejdskraftpotentiale faldt næstmest i Danmark

Det ikke-udnyttede arbejdskraftpotentiale er et mål for, hvor meget efterspørgsel efter beskæftigelse blandt den udvidede arbejdsstyrke, der ikke realiseres. Den udvidede arbejdsstyrke består af beskæftigede og AKU-ledige, samt tre yderligere grupper: 1) personer, der ikke har søgt job, men kan påbegynde arbejde, 2) personer, der søger job, men ikke kan påbegynde arbejde inden for 4 uger og 3) deltidsansatte personer, der ønsker at arbejde flere timer.

Fra første til andet kvartal 2021 faldt arbejdskraftpotentialet i hele EU-27 (uden Storbritannien) på nær Cypern, Kroatien og Tjekkiet. I Danmark var faldet på 2,7 procentpoint. Kun Luxembourg oplevede et større fald på 3,2 procentpoint. I EU-landene var faldet samlet set 1,0 procentpoint. Disse fald i arbejdskraftpotentialet var i alle de nævnte tilfælde større end faldet i AKU-ledigheden.

Arbejdskraftpotentialet og dets udvikling fra 1. kvt. 2021 til 2. kvt. 2021, 15-74-årige

 

1. kvt. 2021

2. kvt. 2021

Ændringer

 

pct.

 

Spanien

25,7

25,1

-0,6

Grækenland

25,5

23,2

-2,3

Italien

25,3

23,6

-1,7

Irland

19,8

17,5

-2,3

Sverige

19,1

18,2

-0,9

Finland

17,8

17,0

-0,8

Frankrig

17,0

16,4

-0,6

Cypern

16,3

16,7

0,4

Letland

16,1

14,1

-2,0

Nederlandene

15,7

13,4

-2,3

EU-27 (uden Storbritannien)

15,5

14,5

-1,0

Østrig

14,5

12,8

-1,7

Kroatien

14,5

14,5

0,0

Belgien

14,1

12,5

-1,6

Portugal

13,8

12,8

-1,0

Luxembourg

13,6

10,4

-3,2

Danmark

13,0

10,3

-2,7

Estland

12,6

12,1

-0,5

Slovenien

12,1

9,4

-2,7

Litauen

11,4

10,0

-1,4

Rumænien

10,0

9,6

-0,4

Slovakiet

9,9

9,1

-0,8

Bulgarien

9,8

9,6

-0,2

Tyskland

8,8

8,1

-0,7

Ungarn

8,4

7,4

-1,0

Polen

6,6

6,2

-0,4

Malta

6,4

5,8

-0,6

Tjekkiet

4,6

4,6

0,0

Spanien

25,7

25,1

-0,6

Kilde: Eurostat, Labour Force Survey

Det største arbejdskraftpotentiale er blandt AKU-ledige

I andet kvartal 2021 var arbejdskraftpotentialet 7,0 blandt de AKU-ledige i EU-landene. Det tilsvarende tal for Danmark var 5,0 pct. I både EU og Danmark udgjorde AKU-ledige således det største arbejdskraftpotentiale. I EU-27 (uden Storbritannien) udgjorde personer, der har indikeret, at de kan påbegynde arbejde inden for fire uger, men ikke har søgt, det næststørste arbejdskraftpotentiale. I Danmark var det næststørste arbejdskraftpotentiale derimod blandt deltidsansatte, der ønsker at arbejde flere timer.  Arbejdskraftpotentialet var 2,8 pct. blandt denne gruppe  i andet kvartal 2021.

Delkomponenter af arbejdskraftpotentialet i Danmark, 2. kvt. 2021, 15-74-årigeKilde: Eurostat, Labour Force Survey

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Eurostats afgrænsninger afgiver fra statistikbankens

Tallene i denne artikel er baseret på de afgrænsninger, som Eurostat anvender i sin formidling af Arbejdskraftundersøgelsen hos Eurostat. Selvom det er de samme indberetninger, der ligger bag, betyder det, at tallene for Danmark ikke kan genfindes med disse afgrænsninger i Danmarks Statistiks Statistikbank. Det skyldes, at Danmarks Statistik også i relation til Arbejdskraftundersøgelsen i høj grad følger de afgrænsninger, der følger af de administrative registre til opgørelse af ledighed og beskæftigelse. Konkret er tallene for ledighed i denne artikel for aldersintervallet 15-74 år (mod 15-64 år i statistikbanken), mens målet for uudnyttet arbejdskraftpotentiale (labour market slack hos Eurostat) ikke offentliggøres i statistikbanken.

COVID-19 kan have påvirket tallene

Tallene i denne artikel må ses i lyset af, at de forskellige EU-lande kan have iværksat forskellige tiltag til håndtering af COVID-19-pandemien. Derudover kan der være mere varierende usikkerhed på tallene for landene end ellers, fordi svarprocenter eller respondentsammensætninger til Arbejdskraftundersøgelsen kan have ændret sig på forskellig vis i de forskellige lande pga. COVID-19.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. november 2021 - Nr. 391

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper i alle europæiske lande.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Befolkningens arbejdsmarkedsstatus