Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

5,3 mio. færre besøgende på landets museer

Museer 2020

Antallet af besøgende til museernes udstillinger faldt med mere end en tredjedel i 2020 sammenlignet med året før. I 2020 var der 10,3 mio. besøgende, hvilket er 5,3 mio. færre besøgende end i 2019. Der var størst fald i besøgstallet på kunstmuseerne og de kulturhistoriske museer. Her faldt antallet af besøg fra 12,8 mio. i 2019 til 8,2 mio. besøg i 2020, svarende til et fald på 36 pct. Faldet var mindre på de naturhistoriske museer, hvor besøgstallet faldt fra 509.000 til 377.000 besøgende, svarende til 26 pct.

Besøg i museernes udstillinger fordelt på museumskategoriKilde: www.statistikbanken.dk/mus1

Besøg på cafeer, i souvenirbutikken og andre aktiviteter på museet

Der var i alt 11,5 mio. besøg på besøgsstederne, dvs. registrerede gæster, som anvendte museets café, handlede i museets butik eller så udstillingerne. Besøg i udstillingen er registrerede personer, der udelukkende besøgte museets udstillinger - også i forbindelse med arrangementer eller undervisning. Sammenholdes besøgende på besøgsstedet og besøgende i udstillingen var 11 pct. i museerne uden at se museets udstilling. I 2018 og 2019 var det hhv. 7 og 9 pct. af de besøgende, som var på matriklen uden at se udstillingen.

Flest besøg på museernes udstillinger i Østjylland og Byen København

Østjylland og Byen København registrerede hver 1,8 mio. besøgende i udstillingerne. De to landsdele udgjorde dermed tilsammen lidt mere end en tredjedel af det samlede besøgstal for året.

Besøg i museernes udstillinger fordelt på udvalgte landsdeleKilde: www.statistikbanken.dk/mus3

Størst fald i Byen København og Nordsjælland

Byen København og Nordsjælland var de to landsdele, hvor antallet af besøg i museernes udstillinger faldt mest både absolut og relativt set. Besøgstallet i Byen København faldt fra 4,0 mio. i 2019 til 1,8 mio. besøg i 2020, svarende til et fald på 56 pct. I Nordsjælland faldt besøgstallet fra 1,9 mio. til 1,1 mio. i samme periode, svarende til et fald på 45 pct. Antallet af besøg i museer i de to landsdele var hhv. 34 og 28. Der blev registreret 1,8 mio. besøg i udstillingerne på Østjyllands 32 museer, hvilket var et fald på 27 pct. ift. året før. På Bornholm faldt besøgstallet med 41.000 besøg, mens det faldt med 110.000 i Vestjylland. Faldene på hhv. 19 og 14 pct. var de laveste både absolut og relativt set. Vest- og Sydsjælland oplevede som den eneste landsdel en lille stigning i besøgstallet. Det voksede fra 750.000 til 763.000, svarende til en stigning på 2 pct.

De ti mest besøgte museer

Der var flest registrerede besøg i udstillingen på kunstmuseet Louisiana med 403.000 gæster. Museet med næstflest besøg i udstillingen var ARoS, der registrerede 381.000 gæster, efterfulgt af Den Gamle By med 311.000 besøgende. De ti mest besøgte museer stod for 27 pct. af det samlede antal besøgende i udstillingen i 2020.

Ti mest besøgte museer i 2020

Kategori

Navn

Besøgstal

 

 

1.000

Kunst

Louisiana

403

Kunst

Aros

381

Kulturhistorisk

Den Gamle By

311

Kulturhistorisk

Moesgaard Museum

297

Kunst

Statens Museum for Kunst

293

Kunst

Arken

274

Naturhistorisk

Statens Naturhistoriske Museum

273

Kunst

Ny Carlsberg Glyptotek

209

Kulturhistorisk

Museum Østjylland Ebeltoft

165

Kulturhistorisk

Prinsens Palais

159

Kilde: Liste med besøgstal for statslige og statsanerkendte museer (2020) (xlsx)www.dst.dk/emner/museer

1 mio. færre gæster i zoologiske haver og akvarier

I 2020 registrerede de zoologiske anlæg 4,1 mio. besøg. Det er 1 mio. færre gæster end året før. Det mest besøgte statsstøttede zoologiske anlæg var Københavns Zoo med 1,1 mio. gæster, hvilket er ca. 400.000 færre end i 2019. På andenpladsen i 2020 kommer Odense Zoo, der registrerede 370.000 besøgende, og på tredje-pladsen ligger Givskud Zoo med 365.000 besøg.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. april 2021 - Nr. 154

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Museumsstatistikken omfatter alle statsanerkendte museer (godkendt af Kulturarvsstyrelsen jf. museumsloven) og statsejede museer. Derudover indeholder opgørelsen en række museer, der er ejet af en museumsforening eller i privateje. De zoologiske anlæg, botaniske haver og akvarier indberetter tilsvarende årlige oplysninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation