Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Færre underretninger under COVID-19

Underretninger om børn og unge 2020

Nye tal viser, at antallet af underretninger for første gang er faldet. En underretning er en henvendelse til en kommune om en bekymring for et barns trivsel. Siden Danmarks Statistik begyndte at udgive statistik om underretninger i 2015, er antallet af underretninger steget støt. Men fra 2019 til 2020 er antallet af underretninger faldet med ca. 2.000, hvilket svarer til et fald på 2 pct. 2020 var et år præget af COVID-19 og nedlukninger af dele af samfundet, hvilket sandsynligvis har påvirket antallet og typen af underretninger.

Underretninger på landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/und1

Ændringer i hvem der underretter

Skoler og pasningstilbud har været lukket helt eller delvist ned i løbet af 2020. Dette kan være årsagen til, at kommunerne modtog færre underretninger fra skoler og pasningstilbud. Kommunerne modtog til gengæld flere fra politi, sundhedsvæsen og anbringelsessteder, der ikke har været lukket ned under pandemien. Antallet af underretninger fra skoler faldt fra 29.200 til 27.000, hvilket er et fald på 8 pct. Samtidig faldt antallet af underretninger fra dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub og SFO med 11 pct. fra 7.800 til 6.900 underretninger. Omvendt er antallet af underretninger fra anonyme afsendere steget markant med 20 pct. fra 9.100 til 11.000 underretninger, og antallet af underretninger fra politi og domstole er steget fra 16.200 til 17.600 underretninger, hvilket svarer til en stigning på 9 pct.

Procentvis udvikling i underretninger efter hvem der underretter. 2019 til 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/und1

Anderledes tendenser i 2020

Fordelingen af antallet af underretninger pr. måned viser et andet mønster i 2020 sammenlignet med 2018 og 2019. Især under første nedlukning af skoler og pasningstilbud ligger antallet af underretninger væsentligt under de tidligere år og næsten på niveau med det sædvanlige antal under skolernes sommerferie.

Antal underretninger på landsplanKilde: Moduldata 2018-2020

Nyt fra Danmarks Statistik

16. august 2021 - Nr. 290

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Underretningsstatistikken er offentliggjort af Danmarks Statistik, som 1. juli 2016 overtog statistikken fra Ankestyrelsen. Statistikken omfatter data fra 2015 fra de af landets kommuner, der har indsendt og godkendt data om underretninger. En underretning er en henvendelse til en kommune fra en privatperson eller fagprofessionel. Formålet med en underretning er, at gøre kommunen opmærksom på en bekymring omkring et barn på 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Social støtte