Gå til sidens indhold

Store virksomheder bag halvdelen af eksporten

Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika 2019

Virksomheder med 250 ansatte og derover har stor betydning for den danske udenrigshandel. I 2019 stod de for 58 pct. af den samlede tjenesteeksport, mens de stod for 50 pct. af vareeksporten. Mens virksomheder med 250 ansatte og derover stod for næsten halvdelen af vareeksporten, var vareimporten mindre koncentreret omkring de store virksomheder. De store virksomheder stod for 33 pct. af vareimporten og 56 pct. af tjenesteimporten. Det viser statistikken om udenrigshandel, når man ser på virksomhederne bag handlen. Til denne offentliggørelse er statistikken baseret på en ny metode. Læs mere i 'Særligt ved denne offentliggørelse'.

Eksport af varer og tjenester fordelt efter virksomhedens størrelse. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/dktec01 og dkstec01.Import af varer og tjenester fordelt efter virksomhedens størrelse. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/dktec01 og dkstec01.

28 pct. af vareeksporten var i 2019 fra udenlandsk ejede virksomheder

Vare- og tjeneste eksporten er begge domineret af dansk ejede virksomheder, men 28 pct. af vareeksporten kom i 2019 fra udenlandsk ejede virksomheder. 31 pct. af vareeksporten til EU landene var fra udenlandsk ejede virksomheder, mens de udenlandsk ejede virksomheder stod for 25 pct. af vareeksporten til lande uden for EU. De udenlandskejede virksomheder stod for en mindre andel af tjenesteeksporten.

Eksport af varer og tjenester fordelt efter virksomhedens ejerskab. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/dktec06 og dkstec02.

Stor vareimport til udenlandsk ejede virksomheder

Det er også dansk ejede virksomheder, der dominerede importen i 2019. Men en større andel af vareimporten var til udenlandsk ejede virksomheder, end det var tilfældet for vareeksporten. 37 pct. af vareimporten i 2019 var til udenlandsk ejede virksomheder. For tjenesteimporten var fordelingen mellem dansk- og udenlandsk ejede virksomheder den samme som for eksporten. 18 pct. af tjenesteimporten var i 2019 foretaget af udenlandsk ejede virksomheder.

Import af varer og tjenester fordelt efter virksomhedens ejerskab. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/dktec06 og dkstec02.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Der er 8. september 2020 gennemført en ordinær revision af Udenrigshandel med varer for året 2018 og Udenrigshandel med tjenester for årene 2017 og 2018 (se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:333 og Nyt fra Danmarks Statistik 2020:337). De reviderede data er indarbejdet i statistikken fordelt på virksomhedskarakteristika.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Omlægning af statistikken fra juridiske- til økonomiske enheder

Til denne offentliggørelse af udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika er statistikken overgået til at bruge økonomiske enheder som grundlag for opgørelsen. En økonomisk enhed kan anvendes til at samle forskellige dele af en kompleks virksomhed på tværs af evt. forskellige juridiske enheder. Der dannes økonomiske enheder, hvis det vurderes at gøre statistikken mere retvisende. I offentliggørelserne af Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika før 2019 var det den juridiske enhed (cvr-nummeret), der var statistikenheden. Dermed var det den juridiske enhed, der bestemte, hvilke karakteristika en given virksomhed fik, fx branchen. Den isolerede effekt af metodeændringen for 2019-tallene ses af tabellen nedenfor.

Økonomiske enheder inkluderer alle de led af produktionsprocessen, som virksomheden har direkte eller indirekte ejerskab over. Det betyder, at evt. led i processen, som af juridiske eller historiske årsager er skilt ud i et andet selskab, vil blive samlet og konsolideret til én enhed. For langt de fleste mindre selskaber er der dog ikke behov for at samle og konsolidere flere selskaber, og derfor er den økonomiske enhed i langt de fleste tilfælde lig med den juridiske enhed (cvr nummeret).

Baggrunden for overgangen til økonomiske enheder er et EU-krav om opgørelse af visse virksomhedsbaserede statistikker på økonomiske enheder. Dette giver et mere præcist billede af virksomheders aktivitet. Der er dannet økonomiske enheder for de største og statistisk set mest betydningsfulde danske virksomheder. I statistikken for Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika har overgangen til økonomiske enheder en effekt på branche- og størrelsesplaceringen af nogle af disse virksomheder samt handelsintensiteten. Den har ingen effekt på opgørelsen af handel efter på ejerskab, idet økonomiske enheder ikke dannes på tværs af koncerner.

Ændringer for 2019 som følge af skift fra juridiske- til økonomiske enheder, udvalgte serier

 

Udenrigshandel med tjenester

Udenrigshandel med varer

 

Eksport

Import

Eksport

Import

 

andel i pct.

Branchefordeling

 

 

 

 

Industri (C)

5

9

1

1

Engroshandel (G)

0

-3

-1

0

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser (M)

-9

-23

-15

-20

Øvrige

0

0

1

0

Virksomhedsstørrelse

 

 

 

 

0-49 ansatte

-6

-6

-6

-3

50-249 ansatte

-11

-10

-5

-3

250+ ansatte

5

4

5

5

Uoplyst

-4

-3

-3

1

Virksomhedens ejerskab

 

 

 

 

Dansk ejede

0

0

0

0

Udenlandsk ejede

0

0

0

0

Uoplyst

0

0

0

0

Nyt fra Danmarks Statistik

2. november 2020 - Nr. 405

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika er baseret på samkørsel af oplysninger om udenrigshandel med varer, udenrigshandel med tjenester og oplysninger om de enkelte virksomheder i erhvervsregister samt statistikerne over udenlandske firmer i Danmark og danske datterselskaber i udlandet.
Statistikken over udenrigshandel med tjenester er baseret på en stikprøve, hvor udvalgte virksomheder indberetter tjenestehandel med udlandet, og de resterende virksomheders handel opregnes på baggrund af statistisk metode. Derfor er det kun de virksomheder, som indberetter direkte til statistikken, der kan tilknyttes virksomhedskarakteristika, mens den opregnede andel ender i gruppen ukendt. Endvidere indgår der i ukendt en række øvrige kilder, som ikke er baseret på direkte indberetning fra virksomhederne, herunder rejseposten, offentlige tjenester, fragt inkluderet i varehandel, privates køb fra udlandet. Se mere om udenrigshandel med tjenester i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation