Gå til sidens indhold

Priser og prisindeks for jordbrug

Statistikkens formål er især at belyse aktuelle forskydninger i primærlandbrugets priser og mængder til belysning af udviklingen i landbrugets økonomi. Indeks for landbrugets salgsprodukter belyser både prisudviklingen for både vegetabilske og animalske salgsprodukter og mængdeudviklingen for animalske salgsprodukter.

Introduktion

Indeks for produktionsmidler belyser prisudviklingen for landbrugets omkostninger inkl. faste investeringer. Indeksene indgår i Eurostats statistik over landbrugspriser og der anvendes en fælles EU-manual i beregningerne.

Der følges løbende udviklingen i priser for 300 enkeltprodukter og i mængder for 100 enkeltprodukter. Kilderne til disse data er primært virksomheder og organisationer vedr. landbrug. For nogle varer og tjenesteydelser trækkes på de generelle prisstatistikker i Danmarks Statistik.

Indtil slutningen af 1980'erne blev den direkte relaterede konjunkturstatistik udgivet på månedsbasis, siden kvartalsvis.

Dokumentation
Læs mere om opgørelsesmetoder og datagrundlag for de indeks, Danmarks Statistik offentliggør

Jordbrugets prisforhold

Priserne på landbrugets salgsprodukter og landbrugets produktionsmidler registreres løbende og publiceres hver måned i Landbrugets prisforhold samt årligt i statistikken Jordbrugets prisforhold, som udkommer cirka 1. februar.
Gartneriets prisforhold dækkes tillige med månedlige statistikker for potteplanter samt årspriser for øvrige gartneriprodukter, der også indgår i ovennævnte Jordbrugets prisforhold.
Du kan hente publikationen nederst på siden. Endvidere kan du finde månedspriser samt flerårigt prisindeks ved at klikke på det ønskede. Der er også mulighed for automatisk at få tilsendt månedsudgivelserne via e-mail.

Hent Jordbrugets prisforhold:

.

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Priser og prisindeks for jordbrug

Artikler og publikationer om 'Priser og prisindeks for jordbrug '

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Mona Larsen