Gå til sidens indhold

Renter og aktieindeks

Renter og aktieindeks belyser udviklingen på det danske aktiemarked samt de korte og lange renter. Det er primært til analysemæssigt formål at tallene publiceres i Danmarks Statistik. For dagsaktuelle tal henvises til Københavns Fondsbørs eller den øvrige presse, der dækker dette statistikområde dagligt.

Introduktion

Aktiemarked dækkes af de store aktieindeks på OMX Nordic Copenhagen:

  • OMXC20 dækker over de 20 mest handlede aktier
  • OMXC er et totalindeks over alle virksomheder
  • Midcap er et indeks, der dækker mellemstore virksomheder
  • Smallcap er et indeks, der dækker små virksomheder.

De korte renter dækker over renter, der dækker perioder op til 1 år. De helt korte renter fastsættes af Nationalbanken på baggrund af fastkurspolitikken overfor Euro. De lidt længere renter, kaldet pengemarkedsrenter, benyttes især af de finansielle institutioner, når de låner penge internt.

De lange renter dækker over renter, som dækker en periode længere end 1 år. Det er typisk renter på obligationer. Herunder både stats- og realkreditobligationer.

Læs mere om statistikken på Nationalbankens hjemmeside

Dokumentation

Begrebsforklaring

Rente, lang og kort

Renten på en finansiel fordring udtrykker långivers kompensation for den udskudte forbrugsmulighed. Man sondrer mellem korte og lange renter, dvs. renter på hhv. kortfristede og langfristede fordringer. Som indikator for den korte rente bruges normalt pengeinstitutternes 3-måneders rente, hvor renten på 10-årige statsobligationer bruges som indikator for den lange rente. Den korte rente kan styres centralt. Nationalbanken kan regulere mængde og pris på likviditeten i forhold til pengeinstitutterne. Den rente, pengeinstitutterne får og betaler til Nationalbanken, påvirker de rentesatser, der fastsættes i forhold til kunderne. Den lange rente dækker over andre markedsbestemte faktorer, først og fremmest inflationsforventninger og risikoforventninger. Disse faktorer får mere indflydelse på renteudmålingen, desto længere løbetid fordringen har. Den lange rente vil normalt være højere end den korte rente.

Renteindtægt

Renter af indestående i pengeinstitutter mv., pantebreve og obligationer.

Renteudgifter

Betalte renter af gæld til pengeinstitutter, Hypotekbanken, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger, kreditforeningsgæld og pantebrevsgæld.

 

Nationalbankens kilder og metoder for Renter og kurser

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

 

 

Relateret indhold i Renter og aktieindeks

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Optimér din brug af Statistikbank­en


Kursus - Statistikbanken videregående

Kursusoversigt

Kontakt

Jesper Søgaard Dreesen