Gå til sidens indhold

Sociale ydelser til voksne

Statistikken dækker de ressourcer, som kommuner og regioner har til rådighed i sociale institutioner og tilbud for voksne handicappede.

Introduktion

Derudover belyser statistikken bl.a. de sociale serviceydelser, der administreres af kommunerne og aktivitets- og samværstilbud, borgerstyret personlig assistance, socialpædagogisk bistand og behandlingsmæssige tilbud, kontaktperson- og ledsagerordninger samt personale på sociale tilbud. 

Data til statistikken indhentes fra Socialministeriets Tilbudsportal, på blanketter fra sociale tilbud og fra kommuner samt fra kommunale lønudbetalingssystemer. 

Alle oplysninger kan fordeles på kommuner.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Offentligt forsørgede, 16-64 årige

Offentligt forsørgede dækker over antallet af fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper (16-64-årige), herunder deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Statistikken omfatter registrerede fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i forskellige aktiveringsforanstaltninger samt (passive) kontanthjælpsmodtagere, revalideringsydelse mv. Med offentliggørelsen den 25. maj 2009 af årsstatistikken for 2008 er opgørelsen blevet udvidet med konsistente oplysninger om modtagere af efterløn, førtidspension samt syge- og barselsdagpenge.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Sociale ydelser til voksne

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Vibeke Nordrum