Gå til sidens indhold

Areal

Grundlaget for statistikken er data fra Geodatastyrelsens matrikelregister.

Introduktion

Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget i arealopgørelsen.

For kommuner med disse umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med den hidtidige opgørelse.

For København og Frederiksberg gælder yderligere, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Statistikken er årlig og offentliggøres i starten af marts måned.

Publikationer

Statistisk Årbog 2017

Statistisk Årbog 2017

2017-udgaven er den sidste udgave af Statistisk årbog, da bogen er nedlagt efter mange års faldende brug.

Med Årbogen foran dig, får du et indblik i danskernes liv og levevilkår. Bogen giver både et øjebliksbillede af samfundet, men fortæller også om udviklingen i Danmark gennem årene.

Ved at bladre dig gennem bogens mere end 500 sider kan du blive klogere på alt fra danskernes forbrug af digital musik til det danske nationalregnskab.

Fordelt på 14 kapitler indeholder bogen viden om befolkning, uddannelse, kultur, forbrug, udenrigsøkonomi, erhvervsliv - og en hel masse andetDu finder information om Danmarks areal i Statistisk Årbogs kapitel 2.

Bag tallene

Hvedemarker eller villaveje: Se hvad der fylder i din kommune

23. marts 2020

Hvedemarker eller villaveje: Se hvad der fylder i din kommune

Frederiksberg er den kommune, hvor parker og sportsanlæg fylder relativt mest. Korn og rodfrugter fylder relativt mest i Lolland Kommune, og heder og enge er mest udbredt på Fanø. En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser arealdækket i kommunerne.

Undersider

Kontakt

Henning Christiansen