Gå til sidens indhold

Landbrug, gartneri og skovbrug

Landbruget fylder meget i Danmark, der traditionelt har været et landbrugsland. Selv om både industri og serviceerhverv i dag har større økonomisk betydning, er landbruget stadig en betydningsfuld sektor i det danske samfund.

Introduktion

Mens landbrugets samfundsøkonomiske betydning i en årrække har været faldende i forhold til de øvrige sektorer, er erhvervets produktion dog steget – både opgjort i mængden af kød, mælk, korn osv. og i værdien af disse produkter.

Ud over landbruget omfatter statistikkerne også gartneri og skovbrug. Samlet set kaldes de tre erhverv for den primære jordbrugsproduktion.

Se også:
De øvrige fødevareerhverv, fiskeri og akvakultur
forbrug af fødevarer, der opgøres som en del af den samlede forbrugsstatistik

Nyt

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og Skovbrug

Kvindelige landmænd dyrker kun 5 pct. af jorden

27. maj 2021

Kvindelige landmænd dyrker kun 5 pct. af jorden

Jordbruget er et erhverv med overvældende dominans af mænd. I 2020 var det således blot 5 pct. af jorden, som tilhørte bedrifter ejet af kvindelige landmænd. Mænd havde 81 pct. af jorden, mens resten blev devet af selskaber.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdskraft i landbruget'


2020 gav landbruget næstbedste indkomst i 30 år

26. maj 2021

2020 gav landbruget næstbedste indkomst i 30 år

Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2020 er foreløbigt opgjort til 29,8 mia. kr., hvilket er det højeste siden 2012 og næstbedste de seneste 30 år. Bruttofaktorindkomsten steg med 0,6 mia. kr. i forhold til 2019.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets økonomi'


Stor stigning i slagtninger af svin

21. maj 2021

Stor stigning i slagtninger af svin

Med 5,1 mio. svineslagtninger i første kvartal 2021 blev der slagtet næsten 0,6 mio. flere svin end i første kvartal 2020, samtidig med et lille fald i eksporten af levende svin.

Tabeller i Statistikbanken om 'Animalsk produktion'


Højere priser på raps og korn

14. maj 2021

Højere priser på raps og korn

Salgspriserne på raps, byg og hvede var stigende i første kvartal 2021. Prisen på raps har været stigende i en længere periode og er ikke set højere siden 2013. Priserne på byg og hvede var høje i 2019 pga. tørken året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets økonomi'


Spring i økologisk detailsalg på 14 pct.

12. maj 2021

Spring i økologisk detailsalg på 14 pct.

Detailsalget af økologiske fødevarer steg 14 pct. og rundede 16,0 mia. kr. i 2020 mod 14,1 mia. kr. i 2019. Målt i mængder var stigningen endnu større, da kilopriserne typisk faldt med 10 pct. i de enkelte varegrupper.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vegetabilsk produktion'


Prisen på byg falder, mens prisen på hvede stiger

12. februar 2021

Prisen på byg falder, mens prisen på hvede stiger

Prisen på byg - den ene halvdel af kapitelstaksterne - er i 2020 faldet med 7 pct. i forhold til 2019, mens prisen på hvede derimod er steget med 5 pct. Det er meget usædvanligt, da de to kornarter plejer at følges.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets økonomi'


Større svinebestand

9. februar 2021

Større svinebestand

Den samlede svinebestand i Danmark var på 13,4 mio. svin 1. januar 2021, hvilket er 5,2 pct. flere end sidste år. Stigningen skyldes især flere smågrise og slagtesvin. Der er flere årsager hertil, bl.a. COVID-19-situationen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Husdyr'


1,5 mio. kvæg i Danmark

25. januar 2021

1,5 mio. kvæg i Danmark

Bestanden af kvæg i Danmark var på 1,5 mio. dyr 31. december 2020, hvilket er uændret i forhold til samme tidspunkt i 2019. Der var 565.000 malkekøer, hvilket er 0,4 pct. flere.

Tabeller i Statistikbanken om 'Husdyr'


Jubelår for svineproducenter i 2019

15. januar 2021

Jubelår for svineproducenter i 2019

Afregningsprisen på konventionelle slagtesvin blev 1.088 kr. pr. svin i 2019, hvilket var 19 pct. højere end gennemsnittet af de foregående ni år. Det var særligt afrikansk svinepest i Asien, der bidrog til de gode priser.

Tabeller i Statistikbanken om 'Jordbrugets økonomi'


Atter stigende hugst i de danske skove

15. december 2020

Atter stigende hugst i de danske skove

Efter en lille nedgang i 2018 er hugsten af træ atter i vækst med en lille stigning i 2019 på 3 pct. Stigningen er noget større for gavntræ, hvor hugsten er vokset med 6 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Skovbrug'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Regnskabsstatistik for jordbrug 2019

Regnskabsstatistik for jordbrug 2019

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri. 

Landbrug 2011

Landbrug 2011Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2019

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2019

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer. 

Se også: Publikation: Jordbrugets prisforhold

Se også: Statistiske Efterretninger for landbrug og fiskeri (mod betaling)

Bag tallene

Fakta om minkbranchen i Danmark

28. oktober 2020

Fakta om minkbranchen i Danmark

Der er knap. 3.000 beskæftigede på minkbedrifter i Danmark, hvoraf de fleste ligger langs de jyske kyster. Branchen har faldende omsætning, færre beskæftigede og færre bedrifter i dag end for fem år siden.

Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande

11. maj 2020

Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande

I løbet af 2019 og de første måneder af 2020 har svinepriserne været på himmelflugt. De stigende priser har også fået bytteforholdet mellem prisen på svin og prisen på foder til at vokse til et højt niveau historisk set. Høje priser og stærkt bytteforhold skyldes meget ofte sygdomsudbrud i andre lande.

Flere danske landmænd dropper ploven: Kan give positive effekter for biodiversitet og klimaet

26. august 2019

Flere danske landmænd dropper ploven: Kan give positive effekter for biodiversitet og klimaet

Antallet af danske marker der dyrkes uden pløjning er vokset med 26 pct. på bare to år. Metoden er på FN’s liste over redskaber, der er til gavn for både biodiversitet, klima og bæredygtighed.

Landmandsfamilier med få eller ingen ansatte har samme indkomst som lønmodtagerfamilier

10. juli 2019

Landmandsfamilier med få eller ingen ansatte har samme indkomst som lønmodtagerfamilier

Landmandsfamilier med mindre end tre ansatte har de seneste fem år i gennemsnit haft en familieindkomst, der er på niveau med lønmodtagerfamiliernes, mens landmandsfamilier med mindst tre ansatte havde en markant højere indkomst end lønmodtagerfamilierne. De gennemsnitlige indkomster dækker dog over store forskelle mellem bedrifter og driftsformer.

Støtten fra EU er fortsat vigtig for danske landbrug

11. marts 2019

Støtten fra EU er fortsat vigtig for danske landbrug

Selvom landbrugsstøttens andel af driftsresultatet var mindre i 2014-2017 end i de fire forudgående år, er støtten fortsat vigtig for især planteavlsbrug og mælkeproducenter. For begge grupper oversteg støtten driftsresultatet. I forhold til resten af EU udgør støtten til danske landmænd en relativt stor del af driftsresultatet, mens støtten udgør en mindre andel af den samlede omsætning.