Gå til sidens indhold

Fiskeri og akvakulturs regnskaber

Regnskabsstatistik for fiskeri indeholder information om økonomien i fiskerierhvervet. Regnskabsstatistik for akvakultur beskriver de økonomiske forhold i akvakultur-erhvervet.

Introduktion

Resultaterne for fiskeriet er bl.a. opdelt efter fartøjernes længde med de mindste på under 12 meter og de største på over 40 meter. Hvis fiskerivirksomheden har flere fiskerfartøjer, der drives selvstændigt med hver sin besætning, er hvert fartøj afgrænset som selvstændig enhed i statistikken.

Driftsomkostningerne er fordelt på bl.a. brændstof, landingsomkostninger og lønudgifter.

For akvakulturen er regnskabstallene inddelt i erhvervets sektorer: Dambrug, havbrug, ålebrug og skaldyrbrug. Der findes omkring 230 kommercielle akvakulturanlæg i Danmark, hvoraf flertallet er dambrug.

Dokumentation

Regnskabsstatistik for fiskeri 2012, tabelsamling:

Tabeller 2012

 

Tabeller for 1996-2010, fiskeri:

Alle fiskerivirksomheder

Fiskerfamiliens økonomi

Fartøjslængde og -type

Regioner

Publikationer for tidligere år for regnskabsstatistik for fiskeri

Regnskabsstatistik for fiskeri indeholder information om økonomien i fiskerierhvervet. Regnskabsstatistikken er stikprøvebaseret og bygger på standardiserede årsregnskaber indhentet fra fiskernes revisorer.

Akvakultur

Regnskabsstatistik for akvakultur beskriver den økonomiske situation i akvakulturerhvervet. I statistikken præsenteres regnskabsdata for erhvervets aktive og kommercielle akvakulturaanlæg. Baggrunden for statistikkens opbygning, grupperinger og stikprøvestørrelser er beskrevet i projektrapporten, som er udfærdiget på foranledning af Dambrugsudvalgets og Havbrugsudvalgets anbefalinger og finansieret af Den Europæiske Unions Fiskeriprogram (FIUF) og Fødevareministeriet. 

Publikationer for tidligere år for regnskabsstatistik for akvakultur  

Tabeller i Statistikbanken, Fiskeri mv., regnskaber

 TabelIDOpdateret
REGNSKABSSTATISTIK FOR FISKERI OG AKVAKULTURAKFIREGN25-06-2021
Erhverv og regnskabsposter | Enhed: -
REGNSKABSSTATISTIK FOR FISKERI (TOTAL)FIREGN130-03-2021
Fartøjslængde og regnskabsposter | Enhed: -
REGNSKABSSTATISTIK FOR FISKERI (GENNEMSNIT PR. ENHED)FIREGN230-03-2021
Fartøjslængde og regnskabsposter | Enhed: -
NØGLETAL FOR FISKERINFISK30-03-2021
Fartøjslængde og regnskabsposter | Enhed: -
REGNSKABSSTATISTIK FOR AKVAKULTURAKREGN12-03-2021
Enhed, anlægstype og regnskabsposter | Enhed: -
NØGLETAL FOR AKVAKULTURNAK12-03-2021
Anlægstype og regnskabsposter | Enhed: -
 
Arkiverede - opdateres ikke længere:
FISKERI, RESULTATOPGØRELSE OG BALANCEREGNFI0113-01-2015
Regnskabsposter | Enhed: -
FISKERI, RESULTATOPGØRELSE OG BALANCEREGNFI0213-01-2015
Fartøjslængde og regnskabsposter | Enhed: -
NØGLETAL FOR AKVAKULTURREGNAKV25-11-2014
Anlægstype og regnskabsposter | Enhed: -
AKVAKULTUR, RESULTATOPGØRELSE OG BALANCEREGNAKV125-11-2014
Enhed, anlægstype og regnskabsposter | Enhed: -
FISKERI, RESULTATOPGØRELSE OG BALANCEREGNFI0309-05-2014
Fiskeritype og regnskabsposter | Enhed: -

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Fiskeri og akvakulturs regnskaber

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig