Gå til sidens indhold

Iværk­sættere

Virksomheder i kraftig vækst har særlig betydning for samfundet, uanset om det er virksomheder med en lang historie eller unge virksomheder, de såkaldte vækstiværksættere.

Introduktion

Højvækstvirksomheder er virksomheder der har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode og som ved vækstperiodens start havde minimum 5 fuldtidsansatte. I opgørelsen af vækstiværksættervirksomheder tages der udgangspunkt i populationen af alle reelt nye virksomheder. Det vil sige at vækstiværksættere ved vækstperiodens slutning højest kan være fem år gamle.

Indikatoren for vækst er antal ansatte. Antallet af ansatte er omregnet til fuldtidsansatte. Antal fuldtidsansatte er anvendt som et udtryk for den samlede arbejdsmængde, der er præsteret af virksomhedens ansatte det pågældende år.

Figur: Vækstiværksættervirksomheder

Dokumentation

Iværksætterdatabasen

Læs mere om analyser på baggrund af data fra Iværksætterdatabasen i pressemeddelelsen udsendt af Danmarks Statistik d. 14. november 2012.

Flere højtuddannede kvindelige iværksættere

Om iværksætteri

Iværksætteri og skabelsen af nye og aktive firmaer er af stor betydning for dansk erhvervsliv. Det bidrager til fornyelse af produktionsprocesser og produktinnovation samt ændrede konkurrencemønstre og dynamikker inden for de enkelte brancher og geografiske områder, hvor der kommer nye firmaer til. Herudover bidrager nye firmaer i ganske betydeligt omfang til jobskabelsen i det danske samfund.

Årlige tal for nye firmaer i Danmark

Danmarks Statistik har siden midten af 1990erne været involveret i udarbejdelsen af statistik og analyser om iværksættere og nye firmaer. Siden årtusindeskiftet har vi årligt offentliggjort erhvervsdemografiske opgørelser over antallet af reelt nye firmaer og den beskæftigelse, omsætning og eksport, de genererer.

Den årlige erhvervsdemografi adskiller sig grundlæggende fra opgørelser baseret på eksempelvis nyregistreringer af CVR-numre, idet det er den økonomiske aktivitets identitet over tid, der følges og ligger til grund for opgørelsen.

 

Graf - nyt 515 - nye firmaer

Kilde: NYT Nr. 515: Erhvervsdemografi 2008

LÆS Fald i antal nye firmaer inden for bygge og anlæg - NYT Nr. 515

Vækstiværksættere
Vækstiværksættere er en særlig gruppe af de nye firmaer. Vækstiværksættere er firmaer, der i en periode på tre år - i forlængelse af deres opstart - opnår en årlig vækst på minimum 20 pct. (svarende til min. 72,8 pct. over tre år) i enten beskæftigelse eller omsætning, og som ved begyndelsen af den tre-årige vækstperiode havde mindst ti fuldtidsansatte. Vækstiværksættere 2007 er således firmaer, der blev født i 2002-2003, og som levede op til vækstkriterierne i vækstperioden 2004-2007.

Opgørelser for vækstiværksættere viser, at disse firmaer allerede i løbet af en kort årrække skaber betydelig omsætning og beskæftigelse.

2006 2007
Antal vækstiværksættere (firmaer) 319 353
Antal fuldtidsansatte 8 926 10 777
Omsætning 11 570 331 000 18 378 543 995

Kvartalsvis indikator for iværksætteri

Iværksætteri og skabelsen af nye firmaer er naturligt et område inden for erhvervsstatistikken, hvor behovet for aktuelle tal og opgørelser er stort. Derfor udviklede Danmarks Statistik i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement i efteråret 2009 en kvartalsvis indikator for tilgangen af nye firmaer.

Graf - Indeks for tilgang af nye firmaer, 2006 K1 - 2009 K3 - Danmarks Statistik

 

Den kvartalsvise indikator er baseret på en alternativ anvendelse af principperne og metoderne bag den årlige erhvervsdemografi, og indikatoren er derudover baseret på alternative kilder. Nye og bedre kilder forventes snart at være tilgængelige, mens nogle af de tidligere anvendte kilder ikke længere eksisterer. Opgørelsen kan derfor ikke for nuværende føres længere frem end til 3. kvartal 2009, men der arbejdes på at offentliggøre nye tal baseret på de nye kilder.

Adgang til finansiering
Muligheden for at optage et lån eller at frigøre likvider gennem leasing kan være altafgørende for et firmas overlevelse eller ekspansion, afhængigt af situationen. I 2010 gennemførte Danmarks Statistisk en undersøgelse om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering.

 

Graf NYT 524 - Andel af firmaer, der søgte finansiering - Danmarks Statistik
Kilde: Betydeligt flere firmaer søgte finansiering - NYT Nr. 524

LÆS Betydeligt flere firmaer søgte finansiering - NYT Nr. 524

Der er offentliggjort en mere detaljeret temapublikation om Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering. Pdf-udgave kan hentes gratis på Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Iværk­sættere

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Bliv fortrolig med fakta om erhvervslivet


Kursus - Erhvervsstatistik

Kursusoversigt

Kontakt

Asbjørn Hviid Mikkelsen