Gå til sidens indhold

Virksom­hedernes udvikling

Erhvervslivets udvikling og dynamik kan beskrives fra en række forskellige perspektiver. Hvor mange firmaer oprettes og lukkes, og hvor mange af dem går konkurs?

Introduktion

Spire og håndDer findes også statistik om iværksættere og om de såkaldte højvækstvirksomheder og vækstiværksættere.

Nyt

Seneste nyt om Virksomhedernes udvikling

Lidt færre job i nye højvækstvirksomheder i 2019

10. juni 2021

Lidt færre job i nye højvækstvirksomheder i 2019

Der var 225 nye højvækstvirksomheder i perioden 2016-2019, og de skabte, hvad der svarer til 3.702 nye fuldtidsstillinger, når der omregnes til hele årsværk. Det var det næsthøjeste antal skabt i de seneste ti vækstperioder.

Tabeller i Statistikbanken om 'Iværksættere'


Faldet i konkurser fortsætter i maj

7. juni 2021

Faldet i konkurser fortsætter i maj

Der var 152 erklærede/kundgjorte konkurser i maj blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 5,2 pct. færre end i april. Konkurserne medførte 733 tabte job (omregnet til fuld tid).

Tabeller i Statistikbanken om 'Konkurser'


Lidt flere nye firmaer i 2019

3. juni 2021

Lidt flere nye firmaer i 2019

Der blev skabt 33.930 reelt nye firmaer i 2019. Det er en stigning på ca. 2 pct. i forhold til 2018, og antallet af nye firmaer var i 2019 næsten på niveau med 2016, hvor der blev skabt mere end 34.000 nye firmaer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Iværksættere'


Høj værditilvækst i danske firmaer

27. november 2020

Høj værditilvækst i danske firmaer

I årene op til at COVID-19 pandemien ramte Danmark i 2020, havde de danske firmaer en høj værditilvækst. Siden 2014 var den årlige værditilvækst steget fra 923 mia. til 1.181 mia. i 2019 - en stigning på 28 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Erhvervsdemografi'


Markant flere SMVer opnår ønsket finansiering

31. oktober 2019

Markant flere SMVer opnår ønsket finansiering

Andelen af små og mellemstore virksomheder (SMVer), der fuldt ud opnåede den søgte lånefinansiering, steg markant fra 2014 til 2018. I banker og sparekasser steg andelen fra 64 til 72 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Erhvervsdemografi'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

28. januar 2021

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

I foråret 2020 blev store dele af Danmark lukket ned som en konsekvens af Covid-19 pandemien. I den forbindelse blev en række hjælpepakker vedtaget i marts 2020 for at kompensere virksomhederne for forskellige udgifter og reduceret omsætning. De tre største hjælpepakker målt på bevilget kompensationsbeløb er lønkompensationsordningen (12,8 mia. kr.), hjælpepakken vedrørende tabt omsætning (6,0 mia. kr.) samt ordningen for faste omkostninger (7,4 mia. kr.).

Covid-19: Over 70.000 selvstændige og små virksomheder har fået kompensation for tabt omsætning

26. november 2020

Covid-19: Over 70.000 selvstændige og små virksomheder har fået kompensation for tabt omsætning

Mere end 70.000 virksomheder har modtaget kompensation for tabt omsætning i perioden 9. marts til 8. august. Målt på antallet af virksomheder er det den mest omfangsrige af kompensationsordningerne. Ordningen kompenserer virksomheder med højst 25 fuldtids-ansatte for tabt omsætning som følge af Covid-19 pandemien.

Omsætning falder før antal ansatte frem mod konkurs

4. september 2019

Omsætning falder før antal ansatte frem mod konkurs

I 2018 gik 7.155 danske virksomheder konkurs. De fleste konkursramte virksomheder var små eller inaktive, men der var også store iblandt. Generelt er forløbet frem mod konkurs præget af en langsom kæntring for de små virksomheder, mens de store virksomheder har et kortere nedgangsforløb.

Iværksætteri i Danmark

8. november 2018

Iværksætteri i Danmark

Iværksættervirksomhederne udgør en vigtig del af vækst- og innovationsgrundlaget for dansk erhvervsliv. Men under finanskrisen faldt antallet af nye iværksættervirksomheder, og antallet er endnu ikke tilbage på niveauet fra 2007, selvom det går bedre for økonomien.

Virksomhedsgiganter eller gazeller - hvor skabes størst vækst?

6. juni 2018

Virksomhedsgiganter eller gazeller - hvor skabes størst vækst?

Globalisering og teknologiforandringer giver nye muligheder, men også nye udfordringer for danske virksomheder og deres vækstbetingelser. Derfor er strukturen blandt de virksomheder, der driver væksten, under betydelig forandring. Det er en central erhvervspolitisk målsætning at skabe rammevilkår, der på tværs af brancher kan fremme væksten for både iværksætteri og eksisterende virksomhedsgiganter.

Publikationer

Scale-ups in the Nordics - Statistical Portrait 2008-2016

Scale-ups in the Nordics - Statistical Portrait 2008-2016

Publikationen indeholder den første statistik over og analyse af hurtigt voksende etablerede virksomheder i norden, såkaldte scale-up virksomheder. Publikationen er baseret på harmoniserede nationale databaser med statistisk information på virksomhedsniveau. De anvendte statistiske registre  dækker variabler fra strukturstatistikker, forretningsregister, international handel med varer og erhvervsdemografi.

Projektet er finansieret af Nordic Innovation. Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem de 5 nationale statistik institutioner i Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige.

Bag tallene

Kvinder sidder på 15 pct. af direktørposterne i private virksomheder

8. marts 2021

Kvinder sidder på 15 pct. af direktørposterne i private virksomheder

Kun i nogle få brancher inden for servicesektoren og omsorgsfag er der flere kvindelige end mandlige direktører.

Fakta om Danmarks erhvervs­struktur samt om digitalisering og forskning i de danske virksomheder

16. januar 2019

Fakta om Danmarks erhvervs&shystruktur samt om digitalisering og forskning i de danske virksomheder

I dette faktaark får du udvalgte nøgleinformationer om Danmarks virksomheder fordelt på brancher og størrelser, oplysninger om iværksætteri, digitalisering i virksomhederne samt forskning, innovation og udvikling.

To ud af tre konkurser i 2018 ramte virksomheder uden ansatte og med lav omsætning

11. januar 2019

To ud af tre konkurser i 2018 ramte virksomheder uden ansatte og med lav omsætning

Det samlede antal konkurser i alle danske virksomheder nåede i 2018 sit højeste niveau siden 2009. Igennem de seneste tre år er det dog såkaldte nulvirksomheder, der er uden ansatte om med en omsætning på under en million, der har fyldt klart mest i konkursstatikkerne.

Restaurationsbranchen vokser fortsat i hele landet

19. februar 2018

Restaurationsbranchen vokser fortsat i hele landet

Målt i antallet af ansatte og samlede salg i Danmark er restaurantionsbranchen vokset kraftigt i alle regioner siden 2009. Men siden 2015 er der især i Region Hovedstaden kommet flere konkurser. (Opdateret)

Få et dybere indblik i erhvervs­statistikkerne


Kursus - Erhvervsstatistik

Kursusoversigt