Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Akvakultur

I struktur- og produktionsstatistikken indeholder oplysninger om opdrætsanlæg og produktion. Regnskabsstatistik for akvakultur indeholder regnskabsdata til belysning af økonomien i erhvervet.

Introduktion

I struktur- og produktionsstatistikken indgår oplysninger om antal opdrætsanlæg og produktion fordelt på hovedarter.

Resultaterne i regnskabsstatistikken for akvakultur er inddelt i erhvervets sektorer: Dambrug, havbrug, ålebrug og skaldyrbrug. Der findes omkring 230 kommercielle akvakulturanlæg i Danmark, hvoraf flertallet er dambrug.

Dokumentation

Regnskabsstatistik for fiskeri 2012, tabelsamling:

Tabeller 2012

 

Tabeller for 1996-2010, fiskeri:

Alle fiskerivirksomheder

Fiskerfamiliens økonomi

Fartøjslængde og -type

Regioner

Publikationer for tidligere år for regnskabsstatistik for fiskeri

Regnskabsstatistik for fiskeri indeholder information om økonomien i fiskerierhvervet. Regnskabsstatistikken er stikprøvebaseret og bygger på standardiserede årsregnskaber indhentet fra fiskernes revisorer.

Akvakultur

Regnskabsstatistik for akvakultur beskriver den økonomiske situation i akvakulturerhvervet. I statistikken præsenteres regnskabsdata for erhvervets aktive og kommercielle akvakulturaanlæg. Baggrunden for statistikkens opbygning, grupperinger og stikprøvestørrelser er beskrevet i projektrapporten, som er udfærdiget på foranledning af Dambrugsudvalgets og Havbrugsudvalgets anbefalinger og finansieret af Den Europæiske Unions Fiskeriprogram (FIUF) og Fødevareministeriet. 

Publikationer for tidligere år for regnskabsstatistik for akvakultur  

Tabeller i Statistikbanken, Fiskeri mv., regnskaber

Ugyldigt 3. niveau

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Akvakultur

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kontakt

Jeppe Strandgaard Herring