Gå til sidens indhold

Arbejdsløse (register)

Den registerbaserede ledighedsstatistik offentliggør månedlige tal for nettoledigheden og for bruttoledigheden.

Introduktion

Nettoledigheden består af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der skønnes at være klar til at varetage et job, samtidig med at de ikke er i aktivering. Nettoledigheden kan føres tilbage til 1979.

Bruttoledigheden består af summen af de nettoledige og de aktiverede, der skønnes jobklar. Bruttoledigheden kan føres tilbage til 2007.

Den årlige registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS-statistikken) offentliggør ligeledes registerbaserede ledighedstal, svarende til de fuldt ledige den sidste uge af november hvert år.

Dokumentation

Andre populære forespørgsler

Justering af bruttoledighedsbegrebet

Siden Danmarks Statistik i 2010 indførte bruttoledighedsbegrebet som en del af den registerbaserede ledighed, er der sket en række ændringer i de offentlige registreringer, der ligger til grund for ledigheds-opgørelsen. Det betyder, at der nu er behov for nogle mindre justeringer af bruttoledighedsbegrebet. I stedet for løbende at tilpasse opgørelsen af bruttoledigheden, med en række databrud til følge, har Danmarks Statistik i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet valgt at lave én samlet opdatering, som føres tilbage til januar 2010. Implementeringen sker i forbindelse med offentliggørelsen af ledigheden for januar 2013.

Læs hele notatet: Justering af bruttoledighedsbegrebet

 

Begrebsforklaring

Registrerede ledige

Den registerbaserede ledighedsstatistik er en månedlig totaltælling over samtlige registrerede ledige, dvs. samtlige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Fuldtidsledige, er disse ledige omregnet til fuld tid.

 

Statistikken over den registrerede nettoledighed i Danmark er blevet offentliggjort siden 1979. Den registrerede nettoledighed er en månedlig totaltælling over samtlige registrerede nettoledige, dvs. personer, der modtager dagpenge fra en a-kasse eller personer, der er jobklare kontanthjælpsmodtagere. Derudover har Danmarks statistik siden marts 2010 offentliggjort tal for den samlede bruttoledighed. Bruttoledigheden defineres som summen af den registrerede nettoledighed og de registrerede aktiverede som skønnes jobklar. Tallene for bruttoledigheden kan findes tilbage til januar 2007.

Hvornår bør den registerbaserede ledighedsstatistik fremfor AKU-ledigheden anvendes?

- når en hurtig månedlig ledighedsindikator ønskes

- når en lang tidsserie fra 1979 ønskes

- ved små persongrupper, pga. den markante stikprøveusikkerhed i AKU-ledigheden

- ved opgørelser fordelt på a-kasser og ved måling af omfanget af deltidsledighed

- ved samkørsel med andre registervariabler som fx uddannelse og oprindelsesland

Den registrerede ledighedsstatistik er ikke (som AKU-ledigheden) i fuld overensstemmelse med den internationale ILO-definition af ledighed. De væsentligste afvigelser er:

- At studerende og pensionister aldrig bliver registreret som ledige, da de hverken modtager dagpenge eller kontanthjælp, samt at deltidsledige i referenceperioden bliver omregnet til fuldtidsledige.

Læs mere om de forskellige ledighedsbegreber: Ledighedsbegreber

Læs også: A-kasseændringer over tid

Læs også: Planlagte offentliggørelser - Ledighed 2016


Langtidsledighed

Formålet med at producere den kvartalsvise statistik for langtidsledighed er at belyse strukturen og udviklingen i denne type ledighed.

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

 

Relateret indhold i Arbejdsløse (register)

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Ny opgørelse af ledigheden

Nye kilder betyder ny opgørelse af ledigheden fra juli 2017 og frem

Ledighedsbegreber

Der findes tre forskellige begreber for arbejdsløsheden - AKU-ledighed, nettoledighed og bruttoledighed. Hvornår skal man bruge hvilket begreb?

Ledighedsbegreberne forklaret på web-tv - Danmarks Statistik

Ledighedsbegreber

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine

Kontakt

Carsten Bo Nielsen