Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Ledigheds­begreber

Der findes tre forskellige begreber for arbejdsløsheden - AKU-ledighed, nettoledighed og bruttoledighed. Hvornår skal man bruge hvilket begreb?

Find statistik om arbejdsløshed her

Ledighedsbegreber forklaret

Overblik over ledighedstallene

  AKU-ledigheden Nettoledigheden Bruttoledigheden
Baseres på SPØRGESKEMA
(tal fra Arbejdskraftundersøgelsen)
REGISTRE
(data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen)
REGISTRE
(data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen)
Er stikprøvebaseret spørgeskemaundersøgelse
med 89.000 interview om året
registerbaseret totaltælling registerbaseret totaltælling
Publiceres kvartalsvist og månedligt månedligt månedligt
Ledige personer Følger den internationale ILO-definition:
- er helt uden arbejde og
- står til rådighed og
- har været jobsøgende
er registrerede ledige som modtager dagpenge eller er jobklare kontanthjælpsmodtagere, ekskl. de aktiverede er registrerede ledige 16-64 årige som modtager dagpenge eller er jobklare kontanthjælpsmodtagere, inkl. de aktiverede
Man
tæller
antal PERSONER personer omregnet til FULDTIDSPERSONER personer omregnet til FULDTIDSPERSONER
Tidsserier i
Statistikbanken
Fra 1990 Fra 1979 Fra 2007
Styrker - egnet til internationale sammenligninger
- belyser også ledige som ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp
- belyser personer som ønsker at få arbejde
- belyser ungdomsledigheden (15-24-årige)
- mulighed for tillægsspørgsmål
- en hurtig månedlig ledighedsindikator
- en lang tidsserie fra 1979
- belyser små persongrupper
- belyser ledige timer
- belyser fordelinger på a-kasser
- samkørsel med andre registervariabler
- en hurtig månedlig ledighedsindikator 
- belyser små persongrupper
- belyser ledige timer
- belyser fordelinger på a-kasser
- samkørsel med andre registervariabler
Svagheder - statistisk usikkerhed
- stor usikkerhed for små persongrupper
opfylder kun delvis ILO-definitionen, da den kun omfatter personer, som er berettiget til dagpenge og kontanthjælp opfylder kun delvis ILO-definitionen, da den kun omfatter personer, som er berettiget til dagpenge og kontanthjælp

Læs også:

 

Kontakt

Carsten Bo Nielsen