Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Klaus Birch Lundgaard
39 17 34 13

klu@dst.dk

Hent som PDF

Ydelser til voksne med handicap og udsatte voksne

Det er landets kommuner, som visiterer borgere til de udvalgte ydelser og indberetter data til Danmarks Statistik. Data til statistikken indsamles månedligt via automatiske indberetninger fra de fagsystemer, som kommunerne anvender til sagsbehandling. Alternativt indberetter kommunerne data via en manuel indberetningsløsning, som stilles til rådighed af Danmarks Statistik. De indberettede data valideres af kommunerne, som skal godkende at deres data kan anvendes til statistik og offentliggørelse. Inden data offentliggøres, fjerner Danmarks Statistik ugyldige data og tilretter forskellige varianter af overlappende ydelsesforløb.

Kilder

Data stammer primært fra de kommunale IT-systemer, som anvendes til at administrere de indberetningspligtige ydelser. Disse data overføres automatisk og direkte til Danmarks Statistik via system-til-system løsninger. Den automatiske indberetning udvikles og vedligeholdes af kommunernes IT-leverandører.

Andre kommuner indberetter data manuelt via en webbaseret indberetningsløsning, som stilles til rådighed af Danmarks Statistik. I den webbaserede indberetningsløsning vedligeholder de deres data sideløbende med deres almindelige administration af ydelserne, typisk fordi deres fagsystem ikke kan indberette direkte til Danmarks Statistik.

Data om de tildelte ydelser indberettes af handlekommunen, dvs. den kommune som har visiteret den enkelte borger til ydelsen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nogle kommuner har indgået et administrativt samarbejde, hvor en kommune, foruden at indberette på egne vegne, også indberetter på vegne af en anden kommune. Ishøj Kommune er således handlekommune for Vallensbæk Kommune. Ligeledes er Tårnby Kommune handlekommune for Dragør Kommune. Statistikken vil derfor aldrig komme til at indeholde indberetninger fra Vallensbæk og Dragør Kommuner.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt.

Indsamlingsmetode

Data indberettes primært direkte fra kommunernes fagsystemer via system-til-system løsninger. Alternativt kan data indberettes manuelt via en webbaseret indberetningsløsning, som stilles til rådighed af Danmarks Statistik.

Datavalidering

Danmarks Statistik foretager en række kontroller af data. Fx tjekkes data for ugyldige ydelses- og målgruppekoder. De indberettede data fremstilles i en rapport, som sendes til den enkelte kommune. Kommunen gøres opmærksom på eventuelle fejl, som skal rettes. Når antallet af fejl i data er minimeret, spørger Danmarks Statistik, om kommunen kan godkende at data anvendes til statistik og offentliggørelse.

Danmarks Statistik har i de senere år indført yderligere tiltag i datavalideringen. Den enkelte kommunes data kontrolleres for store procentvise udsving over tid.

Dels kontrolleres data for udsving i antal ydelser mellem kvartaler. Farvemarkeringer er foretaget i rapporten, hvis: - Antallet af borgere inden for det enkelte kvartal er større end 20, og der har været en stigning/fald på 20 pct. eller derover mellem to på hinanden følgende kvartaler eller - Antallet af borgere inden for det enkelte kvartal er på 20 eller derunder, og der har været en stigning på 1.000 pct. eller derover eller et fald på 500 pct. eller derover mellem to på hinanden følgende kvartaler.

Dels kontrolleres data for udsving i antallet af ydelser over hele perioden. I forbindelse med denne udgivelse har kommunerne valideret data for perioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020. Farvemarkeringer er foretaget i rapporten, hvis: - Antallet af borgere er større end 20, og der er en stigning/fald på 20 pct. eller derover fra første til sidste kvartal i perioden eller - Antallet af borgere er på 20 eller derunder og der har været en stigning på 1.000 pct. eller derover eller et fald på 500 pct. eller derover fra første til sidste kvartal

Kommunerne er blevet bedt om at kommentere på disse farvemarkeringer i rapporten og give en skriftlig forklaring på, hvad disse udsving i data skyldes.

På baggrund af den beskrevne valideringsproces med kommunerne kan nogle kommuner kun godkende data for nogle kvartaler og/eller nogle ydelsestyper. Ikke-godkendte kvartaler og ikke-godkendte ydelsestyper er ikke en del af de offentliggjorte tal i Statistikbanken. Selve det offentliggjorte register indeholder oplysninger om alt indberettet data, og variablen ’GodkendtPeriode’ angiver om kommunen har godkendt data.

I alt 93 kommuner har godkendt data i forbindelse med denne udgivelse.

Følgende 63 kommuner har godkendt alle indberettede ydelser i hele perioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020:

147 Frederiksberg, 151 Ballerup, 153 Brøndby, 157 Gentofte, 159 Gladsaxe, 161 Glostrup, 163 Herlev, 185 Tårnby (inkl. 155 Dragør), 201 Allerød, 210 Fredensborg, 217 Helsingør, 219 Hillerød, 223 Hørsholm, 230 Rudersdal, 260 Halsnæs, 265 Roskilde, 269 Solrød, 306 Odsherred, 320 Faxe, 326 Kalundborg, 336 Stevns, 350 Lejre, 360 Lolland, 370 Næstved, 376 Guldborgsund, 390 Vordingborg, 400 Bornholm, 410 Middelfart, 420 Assens, 430 Faaborg-Midtfyn, 440 Kerteminde, 461 Odense, 479 Svendborg, 480 Nordfyn, 492 Ærø, 510 Haderslev, 530 Billund, 561 Esbjerg, 563 Fanø, 573 Varde, 580 Aabenraa, 615 Horsens, 621 Kolding, 657 Herning, 661 Holstebro, 665 Lemvig, 671 Struer, 707 Norddjurs, 710 Favrskov, 727 Odder, 751 Århus, 756 Ikast-Brande, 760 Ringkøbing-Skjern, 766 Hedensted, 773 Morsø, 813 Frederikshavn, 825 Læsø, 840 Rebild, 846 Mariagerfjord, 849 Jammerbugt, 851 Aalborg, 860 Hjørring

Følgende 9 kommuner har godkendt hele perioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020, men ikke alle ydelser: - 169 Høje Taastrup (eksklusiv § 95) - 175 Rødovre (eksklusiv §§: 104, 85-1.12.0.1, 96, 95) - 250 Frederikssund (eksklusiv §§: 95, 82 b (2020K3-2020K4)) - 253 Greve (eksklusiv §§: 104, 103, 108, 107, 85-1.12.0.1, 85-1.12.0.2, 82 a (2020K3-2020K4)) - 575 Vejen (eksklusiv §§: 82 a+b (2020K3-2020K4)) - 706 Syddjurs (eksklusiv §§: 82 a+b (2020K3-2020K4)) - 730 Randers (eksklusiv § 95) - 779 Skive (eksklusiv §§: 108, 107, 85-1.12.0.1, 85-1.12.0.2, 97, 82 a+b (2020K3-2020K4)) - 820 Vesthimmerland (eksklusiv §§ 82 a+b (2020K3-2020K4))

Følgende 10 kommuner har godkendt alle ydelser, men kun dele af perioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020: - 165 Albertslund har godkendt 1. kvartal 2016 til 4. kvartal 2020 - 190 Furesø har godkendt 1. kvartal 2017 til 4. kvartal 2020 - 270 Gribskov har godkendt 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2020 (dispensation) - 330 Slagelse har godkendt 1. kvartal 2018 til 4. kvartal 2020 (dispensation) - 340 Sorø har godkendt 1. kvartal 2016 til 4. kvartal 2020 (dispensation) - 450 Nyborg har godkendt 1. kvartal 2018 til 4. kvartal 2020 (dispensation) - 607 Fredericia har godkendt 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2020 - 630 Vejle har godkendt 2. kvartal 2016 til 4. kvartal 2020 - 787 Thisted har godkendt 1. kvartal 2016 til 4. kvartal 2020 (dispensation) - 810 Brønderslev har godkendt 2. kvartal 2016 til 4. kvartal 2020 (dispensation)

Følgende 11 kommuner har ikke godkendt alle ydelser og kun dele af perioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020: - 101 København har godkendt 1. kvartal 2018 til 4. kvartal 2020 (eksklusiv § 82 a+b (2020K3-2020K4)) - 167 Hvidovre (eksklusiv §§: 104, 108, 107, 85-1.12.0.1, 85-1.12.0.2, 97, 82 b(2020K3)) - 173 Lyngby-Taarbæk (eksklusiv §§: 85-1.12.0.2 (2015K1-2015K4), 85-1.12.0.1+107+108 (2015K1-2020K4)) - 316 Holbæk (eksklusiv §§: 104 (2015K1-2016K2), 85-1.12.0.1, 85-1.12.0.2, 97, 82 a + 82 b (2020K3-2020K4)) - 329 Ringsted har godkendt følgende data for 1. kvartal 2018 til 4. kvartal 2020: §§ 104, 103, 96, 98, 97, 95 dispensation) - 540 Sønderborg har godkendt alle data fra 1. kvartal 2016 til 4. kvartal 2020 (eksklusiv §§: 108, 85-1.12.0.1) (dispensation) - 550 Tønder har godkendt 1. kvartal 2017 til 4. kvartal 2020, § 85-1.12.0.2 godkendt for perioden: 1. kvartal 2018 til 4. kvartal 2020 - 740 Silkeborg (eksklusiv §§: 104, 102, 103, 108, 107, 85-1.12.0.1, 85-1.12.0.2 (2015K1-2015K4), 96 + 97 (2015K1-2016K1), 95) - 741 Samsø (eksklusiv § 85-1.12.0.2 (2015K1-2017K1)) - 746 Skanderborg (eksklusiv §§ 104 +85-1.12.0.2 (2015K1-2015K4)) - 791 Viborg (eksklusiv §§: 85-1.12.0.1 + 108 + 107 (2015K1-2015K3), 103 + 104 (2015K1-2016K1), 85-1.12.0.2 (2015K1-2016K4)

Grundet udfordringer med at indberette data, har Social- og Ældreministeriet givet dispensation for indberetning af data for disse kommuner/perioder: - Perioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2015: 340 Sorø, 540 Sønderborg og 787 Thisted - Perioden 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016: 810 Brønderslev - Perioden 1. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016: 270 Gribskov - Perioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2017: 329 Ringsted, 330 Slagelse og 450 Nyborg

Følgende 5 kommuner har ikke godkendt data for perioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020: 183 Ishøj (inkl. 187 Vallensbæk), 240 Egedal, 259 Køge og 482 Langeland

Databehandling

I Danmarks Statistiks databehandling fjernes ugyldige data fra kommunernes indberetninger. Det drejer sig bl.a. om ydelser, der er indberettet med ugyldige ydelseskoder. I sådanne tilfælde kan det ikke tydes, hvilken ydelse den enkelte person har modtaget og derfor fjernes ydelsen fra data. Derudover fjernes ydelser som indeholder ugyldig brug af start- og slutdatoer (fx hvor en ydelses slutdato ligger før startdatoen).

De indberettede data kontrolleres op i mod Danmarks Statistiks register over døde borgere. Hvis en ydelse er tildelt en borger, som er død, anvendes borgerens dødsdato som slutdato på ydelsen.

Statistikken dækker ydelser til voksne, dvs. personer over 18 år. Hvis der er indberettet data, som angiver at en person under 18 år har fået tildelt en ydelse, fjernes disse data.

Endeligt gennemgås data for overlappende ydelsesforløb. Hvis en borger modtager den samme ydelsestype flere gange i samme periode, tilrettes data således, at borgeren fremstår med ét forløb i perioden pr. ydelsestype. Derudover kontrolleres der for, om en borger modtager gensidigt udelukkende ydelsestyper i samme periode. Et eksempel på dette kan være at en borger ikke kan være på et længerevarende ophold på et botilbud, samtidigt med at borgeren er tildelt et midlertidigt ophold på et andet botilbud.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der er beskrevet under ’Databehandling’.