Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren

Der foretages ingen sammenligninger med andre statistikker på nationalt plan. Eurostat foretager internationale sammenligninger. Statistikken indeholder sammenlignelige tal tilbage til 2000.

International sammenlignelighed

Alle EU-medlemslande er forpligtet til at levere produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren under de retningslinjer der er i Rådets Forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik. Statistikken kan således sammenlignes internationalt hos Eurostat, hvor indeks fra de forskellige EU-medlemslande er tilgængelige. International sammenlignelighed skal dog foretages med forbehold for, at der er to forskellige anbefalede metoder til udarbejdelse af statistikken, som medlemslandene kan vælge i mellem.

Sammenlignelighed over tid

Indtil efteråret 2014 var produktionsindekset beregnet på grundlag af den kvartalsvise bruttoværditilvækst i Nationalregnskabet. Der er ingen alvorlige databrud i dataserien fra 2001 til 2014. Fra efteråret 2014 er produktionsindekset beregnet på grundlag Arbejdstidsregnskabet - korrigeret for produktivitetsudviklingen. Denne serie er beregnet tilbage til januar 2000 med den nye metode.

Sammenhæng med anden statistik

Da indeksene er baseret på præsteret arbejdstid i Arbejdstidsregnskabet, er der stor sammenhæng med denne statistik.

I forbindelse med metodeændringen blev der foretaget en sammenligning med indekset for bruttoværditilvæksten i bygge- og anlægssektoren fra Nationalregnskabet. På den lange bane (12 måneder) var der en god overensstemmelse. Der er ingen aktuelle konfrontationer med andre datasæt.

Intern konsistens

I den tidligere metode (byggende på den kvartalsvise bruttoværditilvækst) var der nogle problemer med sammenhængen mellem delindeksene og totalen. Denne problemstilling ser tilsyneladende ud til ikke at eksisterede i den ny metode.