Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jds@dst.dk

Hent som PDF

Penge- og realkreditinstitutter

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Penge- og realkreditinstitutter. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog. Se mere på emnesiderne for henholdsvis Pengeinstitutter og Realkreditinstitutter.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen særskilt Nyt for denne statistik.

Publikationer

Tallene indgår i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Pengeinstitutter og Realkreditinstitutter i følgende tabeller:

  • MPK39: Pengeinstitutternes resultatopgørelse efter indtægt/udgift
  • MPK43: Pengeinstitutternes særlige indlånsformer efter type
  • MPK47: Realkreditinstitutternes resultatopgørelse efter indtægt/udgift
  • MPK55: Den finansielle sektor, hovedtal efter institution og type

Adgang til mikrodata

Statistikkens mikrodata administreres ikke af Danmarks Statistik.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et detaljeringsniveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der henvises til Finanstilsynet.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.