Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jds@dst.dk

Hent som PDF

Penge- og realkreditinstitutter

Statistikken er en årlig opgørelse af penge- og realkreditinstitutternes samlede resultatopgørelse, antal penge- og realkreditinstitutter, antal ansatte i pengeinstitutter samt hovedtal for hele den finansielle sektor.

Indholdsbeskrivelse

Denne statistik er en årlig opgørelse af penge- og realkreditinstitutters aggregerede resultatopgørelse, antal penge- og realkreditinstitutter, antal ansatte i pengeinstitutter, samt pengeinstitutternes særlige indlånsformer. Resultatopgørelser og særlige indlånsformer opgøres i mio. kr. Derudover indeholder statistikken hovedtal for den finansielle sektor i form af balance i mia. kr., antal virksomheder og antal ansatte.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken følger Dansk Branchekode DB07. Penge- og realkreditinstitutter er i udgangspunktet registreret i branche K - Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring.

Sektordækning

Den finansielle sektor.

Begreber og definitioner

Pengeinstitut: Fællesbetegnelse for banker, sparekasser og andelskasser. Den danske pengeinstitutsektor er kendetegnet ved et stort antal mindre pengeinstitutter og få store, som der står for hovedparten af markedet.

Realkreditinstitut: Finansiel institution, der yder lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer. Realkreditinstitutter er eneberettigede til at drive realkreditinstitutvirksomhed i Danmark.

Enheder

Statistikken offentliggøres for juridiske enheder. I Danmarks Statistiks Erhvervsregister bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer.

Population

Penge- og realkreditinstitutters aktivitet.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden fra 2001 og frem. Pengeinstitutternes resultatopgørelse går dog helt tilbage til 1991.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Penge- og realkreditinstitutternes resultatopgørelse og særlige indlånsformer opgøres i mio. kr., samt antal ansatte og antal virksomheder. Den finansielle sektors hovedtal opgøres i mia. kr.

Referencetid

01-01-2015 - 31-12-2015

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Da alle oplysningerne indsamles og offentliggøres af andre myndigheder, er der intet behov for hjemmel. Statistikken er ikke baseret på en EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på tal der allerede er offentliggjort af Finanstilsynet. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.