Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
39 17 33 94

sms@dst.dk

Hent som PDF

Overgangsregistret

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik Statistikbanken offentliggøre tal for overgangsregistret under emnet Uddannelsesforløb

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik

Publikationer

Yderligere information findes i uddannelsesstatistikkens manual, som giver en detaljeret gennemgang af uddannelsesstatistikkens forskellige bestanddele: Manual

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i statistikbanken under emnet Uddannelse og Viden, Uddannelsesforløb: Uddannelsesforløb.

Adgang til mikrodata

Overgangsregistret ligger som moduldata i Danmarks Statistiks Personstatistiske Database PSD og der er adgang til registret via Danmarks Statistiks forskerordning.

Anden tilgængelighed

Overgangsregistret er ikke tilgængeligt på andre måder.

Diskretioneringspolitik

I forbindelse med offentliggørelser fra overgangsregistret følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik, se: Datafortrolighed.

Diskretionering og databehandling

I forbindelse med offentliggørelser fra overgangsregistret følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik, se: Datafortrolighed.

Reference til metodedokumenter

For nærmere information henvises til: · Danmarks Statistiks hjemmeside: Hjemmeside · Uddannelsesstatistikkens manual: Manual

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.