Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
39 17 33 94

sms@dst.dk

Hent som PDF

Overgangsregistret

Datagrundlaget for overgangsregistret er elevregistret. Uddannelseskarrieren i elevregistret opdeles i uddannelsesgrupper. Den enkelte record vedrører en gruppe og indeholder oplysninger om forløbet gennem grupperne såvel som overgangene mellem grupperne. Se iøvrigt den statistiske behandling i Statistik dokumentation for elevregistret.

Kilder

Kilden til overgangsregistret er elev3 registret, som indeholder oplysninger om ordinære uddannelser i Danmark.

Indsamlingshyppighed

Registret er baseret på oplysninger fra elev3, som indsamles en gang årligt.

Indsamlingsmetode

Størstedelen af data indsamles som system- til- systemindberetninger. Der er dog enkelte uddannelsesinstitutioner, som indberetter via web spørgeskemaer.

Datavalidering

Se beskrivelsen af datavalidering i statistikdokumentationen for Elevregistret.

Databehandling

Datagrundlaget er elevregistret. Der laves en bearbejdet version af dette, idet de studerendes uddannelseskarrierer i elevregistret læses igennem i kronologisk rækkefølge og karriererne opdeles i afsnit svarende til de uddannelsesgrupper den studerende bevæger sig igennem. For hver uddannelsesgruppe dannes et overgangsskema.

Bearbejdningen foregår i flere trin:

Trin 1: Dannelse af grupper af uddannelser. Uddannelsesgruppen er den centrale enhed i overgangsregistret. En gruppe (pakke) defineres som en sekvens af uddannelser i en persons karriere, som er inden for samme gruppe. Gruppen afgrænses tidsmæssigt af første uddannelse/record i gruppen og går frem til:

  • første afgang med kompetence (Komp = 1, 3)
  • sidste uddannelse/record i gruppen (efterfølges af record i ny gruppe eller er sidste record i personens karriere).

Trin 2: Tilføjelse af overgange mellem grupper. Tilføjelse af tidligere og efterfølgende uddannelsesgruppe, som giver et overgangsmønster for hver enkelt gruppe. Tilføjelse af Gruppe-Tilgangsart, som definerer tilgangen på baggrund af tidligere aktiviteter i gruppen og på uddannelsesområdet (gruppen set som centrale gruppe i sin kontekst).

Trin 3: Dannelse af hukommelse. Hukommelse som til hver enkelt gruppe (set som central gruppe i sin kontekst) knytter oplysninger om tidligere aktiviteter og resultater:

– Grundskoleafgang – Adgangsgivende uddannelse – Tidligere fuldført på området – Tidligere aktivitet i gruppen, herunder evt. fuldført uddannelse i gruppen

En uddybende beskrivelse af overgangsregistret findes i uddannelsens manual: DISCED.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.