Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Luftfart

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Luftfart og i Statistikbanken under Transport og Infrastruktur. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik om Luftfart.

Publikationer

Statistik om luftfart indgår i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Transport i følgende tabeller:

Transportmidler

 • FLYV11: Dansk registrerede fly pr. 1. januar efter type og enhed

Trafik

 • FLYV21: Flyoperationer på større, betjente danske lufthavne efter lufthavn, flyvning og transporttype

Persontransport

 • FLYV31: Passagerer på større offentlige, betjente danske lufthavne efter lufthavn og passagerkategori
 • FLYV32: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne efter lufthavn, transporttype og flyvning
 • FLYV33: Passagertransport med rute- og charterfly mellem danske lufthavne efter påstigning og afstigning
 • FLYV34: Flyrejser med rute- og charterfly mellem større, offentlige, betjente lufthavne og udlandet efter lufthavn, destinationsland og retning
 • FLYV35: Passagerer på udenrigsflyvninger efter rejselængde, flyvning og enhed
 • FLYV36: Persontransportarbejde med fly efter transporttype
 • FLYV91: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne efter lufthavn, transporttype og flyvning
 • FLYV92: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne efter transporttype og flyvning
 • FLYV93: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne (sæsonkorrigeret) efter transporttype og flyvning

Godstransport med fly

 • FLYV41: Lufttransport af gods over betjente danske lufthavne efter lufthavn og transporttype

Lufthavne

 • FLYV1: Offentlige betjente lufthavne efter lufthavn og banelængde
 • FLYV2: Faste investeringer i lufthavne efter investeringstype og enhed
 • FLYV3: Aktivitet på offentlige betjente lufthavne efter lufthavn og enhed

Adgang til mikrodata

Der er adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der foretages ikke diskretionering af data hos Danmarks Statistik. Hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skjules oplysninger om de enkelte flyoperatørers passagertal, før Danmarks Statistik modtager data.

Reference til metodedokumenter

For yderligere beskrivelse af statistikkens metode henvises til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.