Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Luftfart

Oplysningerne modtages kvartalsvis fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor data er valideret og diskretioneret. Danmarks Statistik foretager en overordnet fejlkontrol og oplysninger om passagerer sæsonkorrigeres før publicering.

Kilder

Oplysningerne indsamles månedligt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra de enkelte lufthavne som en del af styrelsens tilsynspligt.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvorfra Danmarks Statistik modtager data kvartalsvis.

Indsamlingsmetode

Danmarks Statistik modtager et udtræk fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens database.

Datavalidering

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen står for den primære fejlsøgning.

I Danmarks Statistik kontrolleres de modtagne data for væsentlige afvigelser på lufthavnsniveau i forhold til tidligere perioder.

Databehandling

Der er ingen konkret dataopsamling.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner af data andet end sæsonkorrigering af passageroplysninger.