Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Landbrugets bruttofaktorindkomst

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres landbrugets bruttofaktorindkomst under emnet Jordbrugets økonomi. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på emnesiden Jordbrugets økonomi.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Erhvervslivets sektorer og Landbrugets bruttofaktorindkomst.

Publikationer

Landbrugets bruttofaktorindkomst offentliggøres ikke i publikationer

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • KVAEL2: Den samlede handelsgødningsforsyning/Indhold af rene næringsstoffer efter stoftype, måleenhed og tid
  • LBF3: Direkte skatter og afgifter i landbruget efter type og tid
  • LBFI1: Landbrugets bruttofaktorindkomst efter type og tid
  • TILSKUD: Direkte tilskud til landbrugssektoren efter type og tid
  • LBFPRIS: Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen efter type, indekstype og tid
  • LBFI2: Landbrugets bruttofaktorindkomst, regionalt efter region, type og tid
  • LBFPRIS1: Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen efter produkt, indekstype og tid

Adgang til mikrodata

Ikke relevant for denne statistik.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Enkelte produktgrupper udelades for at diskretionere.

Reference til metodedokumenter

Metodebeskrivelsen fra Eurostat Manual on the economic accounts for Agriculture and Forestry EAA/EAF 97 (Rev.1.1), Luxembourg 2000 følges.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.