Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Relevans

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Jarl Quitzau og Uwe Pedersen.
tlf. 39 17 35 94, 39 17 34 24

jaq@dst.dk, uwp@dst.dk

Hent som PDF

Indkomststatistik

De primære brugere af data er kommuner, ministerier, organisationer og forskningsinstitutioner samt pressen. Der afholdes et brugerudvalgsmøde i Danmarks Statistik én gang om året. Derudover tales løbende med brugere, der ringer ind med spørgsmål eller kommenterer på vores publikationer via sociale medier. Herigennem hører vi løbende om ønskerne til statistikken.

Brugerbehov

  • Brugere: Kommuner, ministerier, organisationer og forskningsinstitutioner samt pressen.
  • Anvendelsesområder: Belysningen af udviklingen i og sammensætningen af forskellige befolkningsgruppers indkomst samt måling af indkomstfordeling.

Brugertilfredshed

Der indsamles ikke systematisk viden om brugertilfredsheden for denne statistik. Vi er dog løbende i kontakt med brugere pr. telefon og gennem sociale medier.

Fuldstændighed af data

Data findes for hele befolkningen. Indkomsterne er primært baseret på SKATS slutligning. Offentliggjorte data om indkomster rummer ikke information om indkomst ved sort arbejde, forsikringsudbetalinger, tab/gevinster ved spil mv. Fejl på selvangivelsen vil også resultere i fejl i indkomstregistrene. Indkomster kan hos SKAT revideres op til 5 år. Normalt baserer statistikken på et udtræk af indkomsterne 8 måneder efter skatteårets afslutning. Det betyder, at der er nogle revisioner, vi ikke får med.

Specielt for 2019 gælder at der som følge af situationen omkring COVID-19 fra Regeringen i foråret 2020 blev lanceret en række hjælpepakker med henblik på at holde hånden under det danske erhvervsliv. Et af tiltagende omhandlede en generel udsættelse af de almindelige frister for personligt ejede virksomheder med hensyn til indberetninger af virksomhedsoverskud mv. til SKAT for indkomståret 2019. Fristerne blev i den forbindelse rykket fra juni 2020 til 1. september 2020. Danmarks Statistik modtog imidlertid den første leverance af Skattestyrelsens data for slutligningen efter de 8 måneder i august, altså før indberetningsfristen d. 1. september for personligt ejede virksomheder. Datagrundlaget var på det tidspunkt således særdeles mangelfuldt, da et stort antal selvstændige simpelthen ikke indgik. Som følge af dette er indkomststatistikken for tællingsåret 2019 ekstraordinært udsat til d. 27. november 2020, da den nødvendigvis skal ske på baggrund af en senere leverance af data for slutligningen, som først er modtaget i november måned.

Data om skattefri kontanthjælp er mangelfulde i perioden 2014, 2015 og 2016. I 2016 betyder de manglende data, at gennemsnitlig disponibel indkomst måles omkring 250 kr. for lavt. Skattefri kontanthjælp er principielt med igen fra 2017. Imidlertid er det i september udgivelsen af indkomststatistikken 2018 og udgivelsen af statistikken for 2019 igen underrapporteret bl.a. som følge af ændringer hos en række kommuner i valg af nye IT-leverandører, der håndterer de løbende udbetalinger og indberetninger til Danmarks Statistik. Tabeller og data om indkomstfordeling er revideret og er nu inklusiv den skattefrie kontanthjælp.