Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Iben Birgitte Pedersen
39 17 36 03

ipe@dst.dk

Hent som PDF

Frihedsberøvelser

Statistikken anvendes bredt bl.a. af myndigheder, virksomheder, organisationer, forskere og i pressen, til offentlig og privat planlægning, forskning og i den offentlige debat. Fremsatte synspunkter og ønsker fra centrale brugere tages i betragtning ved udarbejdelse af statistikken.

Brugerbehov

Statistikken anvendes af ministerier (primært Justitsministeriet), politikredsene og retterne. Statistikken anvendes også i bred almindelighed hvor kriminalitetsstatistikkerne ofte kommenteres i pressen og i offentlig debat.

Brugertilfredshed

Statistikken bliver ofte brugt af pressen og tabellerne i Statistikbanken bliver hyppigt anvendt. I forbindelse med udarbejdelse af årspublikationen Kriminalitet afholdes møder med centrale brugere af statistikken. Fremkomne synspunkter og ønsker inddrages i planlægningen af den publicerede statistik.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.