Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Fredede bygninger og fortidsminder

Statistikken publiceres årligt i statistikbanken (http://www.statistikbanken.dk).

Tabeller: KFRED1: De fredede bygninger er fordelt på region, ejendomskategori bygningstype og opførelsessår i interval af 50 år. KFRED2: De fredede fortidsminder er fordelt på region og fortidsmindekategori. KFRED3: Antallet af bygningers og fortidsminders nyfredninger samt affredninger pr. år.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der offentliggøres ingen Nyt fra Danmarks Statistik for denne statistik.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Fredede bygninger og fortidsminder i følgende tabeller:

  • KFRED1: Fredede bygninger efter område, bygningstype, opførelsesår og tid
  • KFRED3: Nyfredninger og affredninger efter enhed, område og tid
  • KFRED2: Fredede fortidsminder efter område, anlægskategori og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

I følge [Danmarks Statistiks diskretioneringspolitik er det ikke nødvenligt at diskretionere statistikken. Se Danmarks Statistiks fortrolighedspolitik

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.