Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Fredede bygninger og fortidsminder

Brugere af statistikken kan indhente tal om de arkitektoniske værdier der findes i deres region, eller få et nationalt overblik over de kulturhistoriske og arkitektoniske bevaringsværdige enheder i Danmark. Der er under udarbejdelsen af statistikken løbende kontakt med Slot- og kulturstyrelsen som leverer data.

Brugerbehov

Interesserede kan søge i databasen og undersøge, hvilke arkitektoniske værdier der findes i deres region. Brugere kan ligeledes tilgå statistikken og få et nationalt overblik over de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i Danmark. Derudover kan statistikken bruges som en ressource for forskning inden for arkitekturhistorie, idet interessenter kan se områdets udvikling over tid. Interessenter er kommuner og regioner, ministerier, organisationer, pressen, private virksomheder og privatpersoner.

Brugertilfredshed

Der er løbende kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med produktionen af denne statistik.

Brugernes tilfredshed influerer statistikken. Dog er der ikke systematisk foretaget nogen brugertilfredshedsundersøgelse i forbindelse med denne statistikproduktion. Det er en løbende proces, hvor brugere kan kontakte den statistikansvarlige, hvis brugere har ønsker til statistikken.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.