Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Sose Hakhverdyan
39 17 39 99

soh@dst.dk

Hent som PDF

Bachelor og lange videregående uddannelser

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Bacheloruddannelser og Lange videregående uddannelser. Se mere på statistikkernes emnesider for hhv. Bacheloruddannelser og Lange videregående uddannelser.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark

Publikationer

Statistik om bachelor og lange videregående uddannelser indgår i Statistisk Tiårsoversigt som en del af den samlede oversigt over befolkningens uddannelsesstatus.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Bacheloruddannelser og Lange videregående uddannelser i tabellerne:

  • UDDAKT60: Uddannelsesaktivitet på bacheloruddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status
  • UDDAKT70: Uddannelsesaktivitet på lange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status

Adgang til mikrodata

De forskellige versioner af elevregistret ligger som moduldata i Danmarks Statistiks Personstatistiske Database PSD. Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Elevregistret danner grundlag for data i publikationen "Education at a Glance", hvor der laves internationale sammenligninger af bl.a. til- og afgang fra uddannelsessystemet.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

For nærmere information henvises til:

Reference til metodedokumenter

For nærmere information henvises til:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.