Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Anvendelsen af korn

Statistikken er en årlig opgørelse af kornbalancerne, som opgøres i mio. kg. Anvendelsen af korn opgøres for både kalenderår og driftsår, og offentliggøres for seks forskellige kornprodukter samt korn i alt. Balancerne kan opdeles i følgende dele: landbrugets kornhøst, importeret korn og primolagre samt oplysninger om anvendelsen af korn: eksport af korn, ultimolagre, udsæd, formaling til fx mel og gryn og industri som fx input til drikkevarer. Desuden opgøres kornbalancerne også efter kornets oprindelse, altså om det er dansk produceret eller importeret.

Indholdsbeskrivelse

Formålet med statistikken er at opgøre kornbalancen både for kalenderår og driftsår (1/7 - 30/6). Data opdeles og offentliggøres i høstede mængder, import og eksport, udsæd, formaling til mel, gryn mv., industriformål fx som input til drikkevarer, primo- og ultimolagre samt foder. Kornbalancen laves for seks forskellige afgrøder (hvede, rug, triticale, byg, havre og blandsæd og majs mv.) samt korn i alt. Desuden opgøres kornbalancerne også efter kornets oprindelse, altså om det er dansk produceret eller importeret.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken Anvendelsen af korn opgøres i mio. kg. Den opdeles efter afgrøde, oprindelse og type af produkt.

Klassifikationen er 01.00.0, Landbrug og gartneri

Sektordækning

Landbrug.

Begreber og definitioner

Høst efter svind: Den høstede mængde korn fratrukket svind.

Lagre primo: Lagrene af korn ved årets begyndelse

Udsæd: Mængden af korn, der benyttes til udsæd dvs. mængden af korn der benyttes til dyrkning af næste års afgrøder.

Formaling til mel, gryn mv.: Mængden af korn, der benyttes til formaling af mel, gryn mv.

Industriformål: Mængden af korn, som benyttes til industriformål fx til input til drikkevarer

Lagre ultimo: Lagrene af korn ved årets slutning

Foderforbrug: Mængden af korn brugt til foder

Kornhandlere: Virksomheder, der køber og sælger korn og foderstoffer

Enheder

Data er indsamlet fra juridiske enheder.

Population

Populationen dækker landbruget i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken er gældende for tidsperioden 1995 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Mio. kg.

Referencetid

Statistikken har to referencetider. d. 30. juni, som er slutningen af driftsåret og d. 31. december, som er slutningen af kalenderåret.

Hyppighed

Statistikken offentliggøres to gange årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik og derudover er anvendelsen af korn et bidrag til opfyldelsen af Europa-Parlementets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskab.

Indberetningsbyrde

  • Indberetningsbyrden for Lagerbeholdning af korn hos landmænd er senest opgjort i 2004 til 4.000 kr.
  • Indberetningsbyrden for Lagerbeholdning af korn hos handlende:er senest opgjort i 2004 til 26.000 kr.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden Vegetabilsk produktion eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.