Gå til sidens indhold

Anvendelsen af korn

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Anvendelsen af korn

Formålet med statistikken er at udarbejde en kornbalance, hvori der kan aflæses mængder for høst, import og eksport, udsæd, formaling til fx mel og gryn, industriformål til bl.a. produktionen af drikkevarer, primo- og ultimolager samt foder. Disse grupper værdisættes og anvendes til beregningen af Landbrugets bruttofaktorindkomst. Kornbalancen er lavet som en driftsårsopgørelse siden 1900/01 og for kalenderåret siden 1961. Data er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1995 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af kornbalancerne, som opgøres i mio. kg. Anvendelsen af korn opgøres for både kalenderår og driftsår. Der offentliggøres for seks forskellige kornprodukter samt korn i alt. Balancerne kan opdeles i følgende dele: landbrugets kornhøst, importeret korn og primolagre samt oplysninger om anvendelsen af korn: eksport af korn, ultimolagre, udsæd, formaling til fx mel og gryn og industri som fx input til drikkevarer. Desuden opgøres kornbalancerne også efter kornets oprindelse, altså om det er dansk produceret eller importeret.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Oplysningerne indsamles i halvårlige/årlige spørgeskemaundersøgelser, hvorefter indberetningerne fejlsøges og kvalitetstjekkes. Data stammer både fra stikprøvetællinger og totaltællinger, hvorfor der er forskel på, hvordan data viderebehandles. Indberetningerne i totaltællingerne lægges sammen og den totale mængde opnås, mens data fra stikprøverne opregnes med vægte, så de rammer udvalgte kendte måltotaler, fx det dyrkede areal.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken Anvendelsen af korn er relevant for landbrugets organisationer, ministerier og styrelser, som bruger den til at vurdere udviklingen i, hvordan korn anvendes i Danmark. Derudover er det et input til Landbrugets Bruttofaktorindkomst. Brugerne kan komme med kommentarer til statistikken i Brugerudvalget for Fødevarestatistik, og der er udtryk tilfredshed med statistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Opgørelsen af anvendelsen af korn bygger bl.a. på stikprøvetællinger for lagerbeholdninger af korn hos landmænd, og resultaterne er derfor behæftet med nogen usikkerhed fordi kun en lille andel af landmændene er spurgt. Herudover er der usikkerheder i opgørelsen af høsten af korn, raps og bælgsæd og udenrigshandel med. Korn til foder beregnes residualt, så usikkerheder på de andre datakilder vil have indflydelse på denne post.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres to gange om året. Driftsårsstatistikken, som har referencetidspunkt d. 30. juni udkommer i januar måned i forbindelse med offentliggørelsen af foderforbruget, dvs. ca. 6 måneder efter referencetidspunktet. Kalenderårsstatistikken udkommer i maj måned i forbindelse med udgivelsen af Landbrugets Bruttofaktorindkomst, knap 6 måneder efter referencetidspunktet. Data er foreløbige indtil 2½ år efter slutningen af referencetidspunktet. Statistikken er punktlig og publiceres normalt uden forsinkelse.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken Anvendelsen af korn er sammenlignelig tilbage til driftsåret 1960/61 og kalenderåret 1960. Opgørelsen af lagre var ikke en del af statistikken før 1960. Statistikken er i overensstemmelse med den gældende EU forordning og er et input til Landbrugets Bruttofaktorindkomst, hvilket kan sammenlignes med den europæiske udgave af statistikken, Economic Accounts for Agriculture (EAA), hvilket Danmark også bidrager til.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Vegetabilsk produktion.

Læs mere om tilgængelighed